เอไอเอ ประเทศไทย ขยายความคุ้มครองกรณีติดเชื้อโควิด 19 ครอบคลุมการรักษาแบบ Home Isolation และ Community Isolation

0
531

เอไอเอ ประเทศไทย ประกาศขยายความคุ้มครองให้แก่ผู้เอาประกันภัยในกรณีติดเชื้อโควิด 19 ได้อุ่นใจมากขึ้น ด้วยการขยายความคุ้มครองสำหรับการดูแลรักษาพยาบาลแบบ Home Isolation และ การดูแลรักษาพยาบาลแบบ Community Isolation เพื่อตอบรับกับวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19  ที่ยังคงทวี

ความรุนแรงในปัจจุบัน จนส่งผลให้สถานพยาบาลที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ พร้อมเป็นการสนับสนุนมาตรการของกระทรวงสาธาณสุขในการดูแลรักษาผู้ป่วยจากโรคโควิด 19 ผ่านวิธีแยกกักตัวในที่พัก (Home Isolation) และการแยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation) โดยเป็นไปตามประกาศ คปภ. ทั้งประกันสุขภาพรายบุคคลและรายกลุ่ม จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 ตามคำสั่งนายทะเบียน 43/2564 ของ คปภ. ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2564

นายกฤษณ์ จันทโนทก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอ ประเทศไทย กล่าวว่า “ท่ามกลางวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่ยังทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนส่งผลกระทบในหลากหลายมิติต่อคนไทยทั้งประเทศ เอไอเอ ประเทศไทย ตระหนักถึงความสำคัญของการมอบความคุ้มครองที่เหมาะสมให้ผู้เอาประกันภัยทุกท่านได้บรรเทาความเดือดร้อน ลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล และเพิ่มความอุ่นใจในสภาวการณ์ดังกล่าว พร้อมการขานรับนโยบายจากกระทรวงสาธารณสุข และ คปภ. ด้วยการขยายความคุ้มครองให้ครอบคลุมการรักษาแบบ Home Isolation และ Community Isolation เมื่อมีการติดเชื้อโควิด 19 ตามผลประโยชน์ความคุ้มครองในกรมธรรม์ สุดท้ายนี้ในนามของเอไอเอ ประเทศไทย ขอให้คนไทยเชื่อมั่นว่า เอไอเอยืนยันที่จะอยู่เคียงข้างคนไทยเพื่อร่วมกันเอาชนะวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันตามคำมั่นสัญญา ‘Healthier, Longer, Better Lives – เพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น’ ที่เรายึดถือมาตลอดระยะเวลากว่า
83 ปี” 

สำหรับเงื่อนไขความคุ้มครองของผู้เอาประกันภัยที่ติดเชื้อโควิด 19 และได้รับการยืนยันจากแพทย์ให้เข้ารับการรักษาด้วยรูปแบบ Home Isolation และ Community Isolations มีรายละเอียดดังนี้

     กรมธรรม์ที่มีความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเฉพาะผู้ป่วยใน (IPD) เอไอเออนุโลมจ่ายค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาล (ค่ายา และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์) และ ค่าตรวจรักษา (ค่าแพทย์ Telemedicine) ตามความจำเป็นทางการแพทย์ที่กำหนดที่กำหนดตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินผลประโยชน์ที่ระบุไว้ในหน้าตารางผลประโยชน์ของกรมธรรม์ประกันภัย

กรมธรรม์ที่มีความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน (IPD) และ มีผลประโยชน์ผู้ป่วยนอก (OPD) เอไอเออนุโลมจ่ายค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกได้แก่ ค่ารักษาพยาบาล (ค่ายา และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์) และค่าตรวจรักษา (ค่าแพทย์ Telemedicine)  ตามความจำเป็นทางการแพทย์ที่กำหนดตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินผลประโยชน์ที่ระบุไว้ในหน้าตารางผลประโยชน์ของกรมธรรม์ประกันภัย โดยให้ความ​คุ้มครองในส่วนของผลประโยชน์ OPD ก่อน ทั้งนี้หากมีส่วนเกินจะให้ความคุ้มครองต่อในผลประโยชน์ IPD

นอกจากนี้ สำหรับกรมธรรม์ที่มีสัญญาเพิ่มเติมครอบคลุมถึงผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวัน (HB) หรือ ค่าชดเชยรายได้ ผู้เอาประกันภัยจะได้รับการจ่ายค่าชดเชยรายวัน หรือ ค่าชดเชยรายได้ ไม่เกิน 14 วัน นับแต่วันที่มีความจำเป็นทางการแพทย์ที่ต้องรักษาตัวแบบผู้ป่วยในแต่ไม่มีสถานพยาบาลรองรับ ทั้งนี้ต้องมีเอกสารแสดงว่าผู้เอาประกันภัยเป็นผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อโควิด 19 โดยแพทย์ผู้ดูแลรักษา และมีความจำเป็นทางการแพทย์ที่ต้องรักษาตัวแบบผู้ป่วยในแต่ไม่มีสถานพยาบาลรองรับ และได้รับการดูแลรักษาแบบ Home Isolation หรือการดูแลรักษาแบบ Community Isolation ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์แนวทางที่กระทรวง​สาธารณสุขกำหนด ณ วันที่ได้รับการรักษา 

นอกจากนี้ สำหรับกรมธรรม์ที่มีสัญญาเพิ่มเติมครอบคลุมถึงผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวัน หรือ ค่าชดเชยรายได้ ผู้เอาประกันภัยจะได้รับการจ่ายค่าชดเชยรายวัน หรือ ค่าชดเชยรายได้ ไม่เกิน 14 วัน นับแต่วันที่มีความจำเป็นทางการแพทย์ที่ต้องรักษาตัวแบบผู้ป่วยในแต่ไม่มีสถานพยาบาลรองรับ ทั้งนี้ต้องมีเอกสารแสดงว่าผู้เอาประกันภัยเป็นผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อโควิด 19 โดยแพทย์ผู้ดูแลรักษา และมีความจำเป็นทางการแพทย์ที่ต้องรักษาตัวแบบผู้ป่วยในแต่ไม่มีสถานพยาบาลรองรับ และได้รับการดูแลรักษาแบบ Home Isolation หรือการดูแลรักษาแบบ Community Isolation ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์แนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ณ วันที่ได้รับการรักษา 

ทั้งนี้ผู้เอาประกันภัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ AIA Call Center โทร. 1581 ตลอด 24 ชั่วโมง 

เกี่ยวกับกลุ่มบริษัทเอไอเอ

กลุ่มบริษัทเอไอเอ และบริษัทในเครือ (รวมเรียกว่า “เอไอเอ” หรือ “กลุ่มบริษัทเอไอเอ”) เป็นกลุ่มบริษัทประกันชีวิตที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคแพนเอเชีย มีบริษัทในเครือและสำนักงานสาขาใน 18 ประเทศ ทั้งในประเทศจีน ฮ่องกง ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย ออสเตรเลีย กัมพูชา อินโดนีเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ เกาหลีใต้ ศรีลังกา ไต้หวัน (จีน) เวียดนาม บรูไน มาเก๊า นิวซีแลนด์ และถือหุ้นร่วมทุน 49% ในประเทศอินเดีย  

เอไอเอเริ่มต้นธุรกิจครั้งแรกในเมืองเซี่ยงไฮ้เมื่อศตวรรษที่ผ่านมา ในปี 2462 โดยเป็นผู้นำตลาดในภูมิภาคเอเชีย (ยกเว้นประเทศญี่ปุ่น) ในด้านเบี้ยประกันภัยรับจากธุรกิจประกันชีวิต และเป็นผู้นำตลาดโดยส่วนใหญ่ในภูมิภาค โดยมีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ 326 พันล้านเหรียญสหรัฐ 

กลุ่มบริษัทเอไอเอนำเสนอผลิตภัณฑ์ในการออมเงินระยะยาวและความคุ้มครองชีวิตแก่ลูกค้าบุคคลผ่านผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลาย ทั้งการประกันชีวิต การประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ และการวางแผนทางการเงินในวัยเกษียณ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทเอไอเอยังให้บริการลูกค้าองค์กรผ่านผลิตภัณฑ์สวัสดิการพนักงาน ประกันสินเชื่อ และให้บริการเป็นผู้จัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพผ่านเครือข่ายตัวแทน พันธมิตรและพนักงานทั่วภูมิภาคเอเชีย โดยเอไอเอมีลูกค้าที่ถือครองกรมธรรม์ประกันชีวิตรายบุคคลที่มีผลบังคับมากกว่า 38 ล้านกรมธรรม์ และเป็นสมาชิกกรมธรรม์ประกันกลุ่มมากกว่า 16 ล้านคน

กลุ่มบริษัทเอไอเอจดทะเบียนในกระดานหุ้นหลักของตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง ภายใต้รหัสหลักทรัพย์ “1299” สำหรับ American Depositary Receipts (ระดับ 1) มีการซื้อขายหลักทรัพย์นอกตลาดหลักทรัพย์ (Over-the-Counter) ภายใต้สัญลักษณ์ AAGIY