เอสซีจี จับมือสตาร์ทอัพด้านการเงิน เปิดตัว “Buddy Credit” ให้วงเงินเครดิตการค้าสำหรับผู้รับเหมาและช่าง ผ่านร้านผู้แทนจำหน่ายเอสซีจี  

0
530

อสซีจี โดย นายวิโรจน์ รัตนชัยสิทธิ์ Head of Distribution and Retail Business (ที่ จากซ้าย) และนายจิรวัฒน์ ลิ้มแก้วประเสริฐ Credit and Finance Director ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี (ซ้ายสุด) ร่วมกับสตาร์ทอัพด้านการเงิน Credit OK & Self Made Finance โดยนายยิ่งยง ตันธนพงศ์พันธุ์ Chief Executive Officer, Credit OK & Self Made Finance (ที่ จากซ้าย), Credit OK โดยนายภูวรัฐ หน่อชูเวช Chief Product and Data Officer, Credit OK (ที่ จากซ้าย) และ Grab Financial Group โดยนายชยานันท์ เต็มสาธิต Associate, Business Development, Grab Financial Group ประเทศไทย (ที่ จากขวา) เปิดตัวบริการวงเงินเครดิตการค้าเต็มรูปแบบ บัดดี้เครดิต (Buddy Credit) สำหรับผู้รับเหมาและช่าง ผ่านร้านผู้แทนจำหน่ายเอสซีจีทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินงานของผู้ประกอบการรายย่อยให้คล่องตัวยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสามารถสร้างการเติบโตได้ในสถานการณ์การแข่งขันยุคปัจจุบัน ตลอดจนเพิ่มโอกาสการจำหน่ายสินค้าของร้านผู้แทนจำหน่าย และอำนวยความสะดวกให้เจ้าของบ้าน หรือโครงการก่อสร้างได้รับงานที่รวดเร็วยิ่งขึ้นด้วย

ทั้งนี้ บริการ บัดดี้เครดิต (Buddy Credit) คือ บริการที่ร้านผู้แทนจำหน่ายของเอสซีจีให้เครดิตกับผู้ประกอบการรายย่อยในการซื้อสินค้าสูงสุด 45 วัน โดยไม่มีดอกเบี้ย โดยผู้รับเหมาและช่างที่สนใจสามารถสมัครบริการได้ง่ายผ่านร้านผู้แทนจำหน่ายของเอสซีจีทั่วประเทศ รู้ผลอนุมัติรวดเร็วภายใน วันทำการ โดยไม่ต้องตรวจสอบเครดิตบูโร อีกทั้ง หากสามารถจ่ายเงินคืนก่อนครบกำหนด จะได้รับเครดิตเงินคืนร้อยละ 0.10.2 ของยอดชำระในรอบบิลถัดไป หรือหากชำระเกินกำหนด จะคิดอัตราดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 1.25 ต่อเดือน ของยอดหนี้ที่ค้าง โดยได้เริ่มให้บริการ Buddy Credit แล้วเมื่อไตรมาสที่ 3 ในปี 2562 ที่ผ่านมา