เอมสตาร์ เป็นเจ้าภาพถวายเครื่องบูชาพระบรมเกศาธาตุ ที่อัญเชิญมาประดิษฐานเป็นการชั่วคราวจากประเทศศรีลังกา

0
854

บริษัท เอม สตาร์ เน็ทเวิร์ค จำกัด เป็นเจ้าภาพถวายเครื่องบูชาพระบรมเกศาธาตุ ที่อัญเชิญมาประดิษฐานเป็นการชั่วคราวจากประเทศศรีลังกา โดยมี ทญ.ลพา วัชรศรีโรจน์ ประธานผู้ก่อตั้ง, นพ.พนินทร์ ชนเลอเกียรติ์ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะนักธุรกิจเอมสตาร์และพนักงาน เข้าร่วมในพิธีอันเป็นสิริมงคลนี้ ณ พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๓๐ น.