เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต ขยายระยะเวลาสิทธิพิเศษความคุ้มครอง COVID-19

0
1274

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) เพื่อเพิ่มมั่นใจและการบริการดูแลลูกค้าของเรา  บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  ได้ขยายระยะเวลาสิทธิพิเศษของกรมธรรม์ประกันชีวิต สำหรับกรมธรรม์ที่เริ่มมีผลคุ้มครองตั้งแต่วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2563 บริษัทฯจะให้ความคุ้มครองทันที หากผู้เอาประกันภัยเจ็บป่วยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) โดยไม่นับระยะเวลาไม่คุ้มครอง (Waiting period) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้า 1351