เยี่ยมชม อมตะ สมาร์ท ซิตี้

0
1206

    นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การตลาด บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน นางสมหะทัย พานิชชีวะ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.อมตะ วีเอ็น พร้อมด้วยผู้บริหารบริษัทในกลุ่มอมตะร่วมให้การต้อนรับ นายฟาน จี๊ ทัญเอกอัครราชทูตเวียดนามประจำประเทศไทยพร้อมคณะ ที่ได้มีความสนใจเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมที่มุ่งสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (AMATA Smart City) ของอมตะ  พร้อมเข้าเยี่ยมชมนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

พร้อมเข้าเยี่ยมชม ศูนย์ฮิตาชิลูมาดา เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเข้าเยี่ยมชมเทคโนโลยีระบบการบริหารจัดการน้ำในรูปแบบเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดของอมตะ ณ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดชลบุรี เมื่อเร็วๆ นี้