เมืองไทยประกันชีวิต คว้ารางวัล “New Insurance Product of the Year – Thailand”

0
953

      

 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ดย นางสาวฤทัย สุทธิกุลพานิช ผู้อำนวยการอาวุโส เป็นผู้แทนรับรางวัลNew Insurance Product of the Year – Thailand (ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตใหม่   แห่งปี-ประเทศไทย จากผลิตภัณฑ์เบาหวานเบทเทอร์แคร์)” จากการประกวด Insurance Asia Awards 2018 จัดโดย นิตยสาร Asian Banking and Finance ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ให้ความคุ้มครองแก่ผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงประกันสุขภาพมาก่อน อีกทั้งเป็นการช่วยสนับสนุนและกระตุ้นให้ผู้เป็นเบาหวานดูแลตนเองให้ดียิ่งขึ้น ภายใต้นโยบายยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer @ the Heart) เพื่อนำเสนอบริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติระดับสากลในครั้งนี้ และตอกย้ำในการก้าวสู่ความเป็นผู้นำในธุรกิจประกันชีวิตที่ประสบความสำเร็จ ด้านการดำเนินธุรกิจ ด้วยความมั่นคงแข็งแกร่งอย่างมีประสิทธิภาพ  และมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเบาหวาน   เบทเทอร์แคร์เป็นผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพสำหรับผู้เป็นเบาหวานประเภทที่ 2 โดยเฉพาะ ซึ่งมีรูปแบบพิเศษคือเบี้ยประกันยืดหยุ่น (dynamic pricing) ซึ่งเบี้ยจะสามารถปรับเปลี่ยนตามระดับน้ำตาลสะสม (HbA1c)หากเมื่อค่าน้ำตาลสะสมลด เบี้ยประกันก็จะลดตาม ทั้งนี้ งานดังกล่าว จัดขึ้น ณ ประเทศสิงคโปร์