เพิ่มยอดขาย และอัพสกิล ในหลักสูตร Al for Sales & Marketing

0
501


วันที่ 27 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา บริษัท คังเซน-เคนโก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดอบรมหลักสูตร “KK-Tools On Life ใช้เครื่องมือเป็นเห็นผลไว” ณ อาคารคังเซน เพลส จ.กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจากนักธุรกิจระดับสูง และ ผศ.ดร.นเรศ ล้วนไพรินทร์ ที่ปรึกษาความเป็นเลิศด้านภาวะผู้นำ เข้าร่วมงาน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรพิเศษสอนใช้ AI เพื่อธุรกิจและการทำงาน อาจารย์เก่ง ภูวนัย วรรณสอน ได้ถ่ายทอดความรู้และเทคนิคในการใช้ AI เพื่อหาข้อมูลและไอเดียใหม่ สำหรับการสร้างเนื้อหา(Content)ที่ดึงดูดใจ การสร้างรูปภาพ การสร้างการนำเสนอ สำหรับการออกแบบรูปภาพ เสียง และวีดีโอ รวมถึงเทคนิคในการใช้งานให้สามารถนำไปต่อยอดและใช้งานเสริมศักยภาพธุรกิจเพื่อเพิ่มยอดขายและประสิทธิภาพในช่องทางออนไลน์ในอนาคตต่อไปได้


ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านจะได้รับใบ Certificate จากท่านวิทยากร โดยในงานได้รับเกียรติจาก ดร.ขวัญโดม อำพันยุทธ์ รองประธานกรรมการบริหาร และ ดร.กรรณิกา แช่ทอง รองประธานกรรมการบริหาร ร่วมให้กำลังใจ และมอบกระเช้าขอบคุณวิทยากร พร้อมร่วมถ่ายภาพหมู่อย่างอบอุ่นก่อนเดินทางกลับ ซึ่งสมาชิกแต่ละท่านที่เข้าร่วมงานในวันนี้ต่างให้ความสนใจ ให้การตอบรับ และสนุกกับกิจกรรมการเรียนการสอนในวันนี้เป็นอย่างยิ่ง #NextKangzen #Towards #Sustainability #Qualityproduct #Qualitylife #Business #สร้างรายได้ #Kangzen #คังเซน #Kangzen31st #คังเซน31ปี #คังเซน3ทศวรรษ #Changeforthegreatergood