เนเจอร์ เฮิร์บ ส่งต่อกำลังใจให้ 3 โรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

0
1273

บริษัทเนเจอร์ เฮิร์บ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด นำโดยคุณนันทวรรณชยา ภาจิตประพันธ์ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ มอบเงินบริจาคให้กับ 3 โรงพยาบาลด่านหน้า ที่ต้องการอุปกรณ์ทางการแพทย์มาช่วยเหลือผู้ป่วยในช่วงวิกฤต ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้โครงการ “ส่งต่อกำลังใจ”

โดยมีการเปิดโอกาสให้กลุ่มลูกค้าของบริษัทและประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการบริจาคครั้งนี้ ด้วยการร่วมโหวตให้กับทั้ง 3 โรงพยาบาลผ่านทางเว็บไซต์ www.natureherbinter.com และแปลงผลโหวตเป็นจำนวนเงินบริจาคให้กับทั้ง 3 โรงพยาบาล ดังนี้ ผลโหวตสูงสุดลำดับที่ 1 คือ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ยอดเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท โดยมีนายโชคชัย สุขเหลือง รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นผู้รับมอบ ผลโหวตลำดับที่ 2 คือ โรงพยาบาลสงฆ์ ยอดบริจาคจำนวน 60,000 บาท โดยมีนายไพฑูรย์ ฤกษ์นิธี รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ เป็นผู้รับมอบ และผลโหวตลำดับที่ 3 คือ โรงพยาบาลราชวิถี ยอดบริจาคจำนวน 40,000 บาท โดยมีพญ.สุมิตษิ์ตรา ปิยะณัตดิ์พูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้าน CSR และกิจกรรมพิเศษ และพญ.อารยา บุญยะลีพนนณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านสันติวิธี โรงพยาบาลราชวิถี เป็นผู้รับมอบ รวมจำนวนเงินบริจาคทั้งสิ้น 200,000 บาท เพื่อสนับสนุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของบริษัทฯ ที่ได้ดำเนินการช่วยเหลือสังคมมาอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา