เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ จากสำนักงานประกันสังคม

0
266

นางสาวอุษา ธีระวิทยเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 4 ให้เกียรติมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ให้แก่นางสาวสุฐิตา โชติจุฬางกูร  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บมจ.เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานประกันสังคม ครบรอบ 31 ปี ทั้งนี้เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง ให้กับหน่วยงานที่ได้ทำคุณประโยชน์ ให้กับสำนักงานประกันสังคม โดยมีนางพัชรี  รุกไพรี นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 4 ร่วมพิธีรับมอบ ณ บริเวณ ชั้น M ศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก 

บุคคลในภาพจากซ้ายไปขวา 

นางจิตตินี จอมปรัชญา ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายสื่อสารการตลาด บมจ.เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป

นางพัชรี  รุกไพรี นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 4

นางสาวอุษา ธีระวิทยเลิศ ผู้อำนวยการ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 4

นางสาวสุฐิตา โชติจุฬางกูร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บมจ. เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป

นางสาวจิรายุ  รัตตประดิษฐ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการอาคาร บมจ.เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป