เดอะ สตรีท รัชดา ร่วมมือ อพวช. จัดนิทรรศการสายวิทย์ สร้างประสบการณ์ด้านอาชีพให้เยาวชน

0
347

ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา ไลฟ์สไตล์คอมมูนิตี้มอลล์ที่เปิดตลอด 24 ชั่วโมง จับมือ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดนิทรรศการ “Enjoy Science Careers สนุกกับอาชีพวิทย์” เรียนรู้ 10 สุดยอดอาชีพสะเต็ม ที่มีบทบาทสำคัญในอนาคตของประเทศ โดยศูนย์การค้าฯ ได้เตรียมพื้นที่ไว้รองรับเยาวชนและคนทั่วไป ให้มาร่วมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา ตั้งแต่วันนี้ – 30 สิงหาคม 2563

 นายพงษ์ศักดิ์ นันตวรรณกุล กรรมการผู้จัดการศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา กล่าวว่า “ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา มีแนวคิดในการใช้พื้นที่เพื่อสร้างกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับครอบครัวและเยาวชน เพื่อเติมเต็มให้เป็นศูนย์การค้าที่มีไลฟ์สไตล์ครบถ้วนในทุกด้าน และครั้งนี้เราได้เล็งเห็นและตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศมาโดยตลอด จึงได้ร่วมมือกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จัดนิทรรศการ Enjoy Science Careers สนุกกับอาชีพวิทย์ โดยเน้นให้เยาวชนได้เรียนรู้ผ่านนิทรรศการและกิจกรรม สนุกและเรียนรู้ไปกับการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือของอาชีพต่าง ๆ ที่ใช้ในภาคปฏิบัติงานของจริง เพื่อสร้างโอกาสและสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพทางวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไปที่สนใจ ซึ่งเราคาดหวังว่าการจัดนิทรรศการในครั้งนี้จะช่วยพัฒนาเยาวชน พัฒนาคน และพัฒนาชาติอย่างยั่งยืนต่อไป 

นอกจากนี้ศูนย์การค้าฯ ยังได้ร่วมมือกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สร้างโครงการจัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ในช่วงปลายปี 2563 นี้ เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ในใจกลางเมืองย่านรัชดา ที่จะช่วยสร้างประโยชน์ให้กับเยาวชนและประชาชนที่มีความสนใจในด้านนี้ โดย ได้เตรียมความพร้อมในด้านพื้นที่ไว้กว่า 1,100 ตร.ม. ในบริเวณชั้น 5 เพื่อรองรับเด็กและเยาวชน รวมถึงบุคคลทั่วไปที่ต้องการมาหาความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม”