เจาะลึกแนวคิด “ดร.สมชาย หัชลีฬหา” เขย่าสูตรสำเร็จ J&C ภายใต้ 5 New Normal

0
1031

ความปกติแบบใหม่ หรือ “New Normal” กลายเป็นคำที่ได้รับความสนใจในวงกว้างทั้งด้านเศรษฐกิจ การเงิน การตลาด และรวมถึงในด้านการขับเคลื่อนธุรกิจ ดังนั้นวันนี้เราจะพาไปเจาะลึกแนวคิดของสุดยอดนักคิดนักบริหารอย่าง “ดร.สมชาย หัชลีฬหา” ในฐานะประธานกรรมการบริหารบริษัทยักษ์ ขายตรงโมเดิร์นเทรด จอย แอนด์ คอยน์ คอร์ปอเรชั่น (J&C) ซึ่งพร้อมสะท้อนให้เห็นสูตรสำเร็จในการทำธุรกิจ J&C ภายใต้ 5 New Normal ที่ได้เกิดขึ้นและจะเกิดขึ้นต่อไป โดยกล่าวว่า องค์กรยุคนี้จะขับเคลื่อนต่อไปได้จำเป็นต้องขับเคลื่อนแบบใหม่ให้สอดรับกับ New Normal ความปกติแบบใหม่ที่ได้ก้าวข้ามผ่านจุดเดิมๆไปสู่จุดใหม่ เช่นเดียวกับการทำธุรกิจ J&C ที่มีกรอบความคิด 5 New Normal เป็นแรงผลักดัน ความสำเร็จในก้าวใหม่ๆ ประกอบไปด้วย

New Trust & Touchless (การไว้วางใจแบบใหม่ กับลดการสัมผัส) เป็นเรื่องการสัมผัสรูปแบบใหม่ที่เน้นมองจอมากกว่าการสัมผัสตัวกันโดยตรง ดังนั้นในแง่การทำธุรกิจ J&C จึงมุ่งเน้นสร้างการเรียนรู้ใหม่ๆ การเข้าถึงสิ่งใหม่ๆ มีความชัดเจน มีตัวตนโดยยึดหลักการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจอย่างเข้มข้น รวมทั้งสามารถตอบโจทย์การสร้างความไว้ใจใน 3 เรื่องก็คือ การช่วยเรื่องสุขภาพ การช่วยเรื่องความเป็นอยู่ และการช่วยเรื่องอาชีพเรื่องรายได้

New Money & Mobility (เงินแบบใหม่ กับ ไม่ใช้เงินสด หรือ Digital Money) เป็นเรื่องของเงินรูปแบบใหม่ หรือ อาชีพรายได้ใหม่ๆที่เกิดขึ้นมาเพราะเงินแบบเดิมอันตรายอาจติดเชื้อโรคในการสัมผัสได้จึงต้องเปลี่ยนมาใช้เงินรูปแบบใหม่เป็น Digital Money หรือการหาเงินจากการขายออนไลน์และจ่ายเงินออนไลน์ในการซื้อขายสินค้า ซึ่งในธุรกิจ J&C ได้สร้าง Digital Platform และสร้าง Digital Money ได้อย่างแข็งแกร่งมาโดยตลอดด้วยเช่นกัน

New Sharing & Change (การแบ่งปันแบบใหม่ กับการเปลี่ยนแปลง) จากเดิมเรา Sharing กับคนอื่น เช่น Airbnb Taxi แต่ปัจจุบันเมื่อเกิดโรคระบาดก็จำเป็นต้องใช้คนเดียว เช่น ช้อนกลาง ของใช้ หรือแม้กระทั่งโรงแรมก็เปลี่ยนมาเป็นร้านค้า และโดยเฉพาะบ้านเราเองก็กลายเป็นทุกๆอย่างได้ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนบ้านเป็นออฟฟิศ, เปลี่ยนบ้านเป็นร้านค้า เป็นต้น

New Social & Security (สังคมแบบใหม่กับความปลอดภัย) จากเมื่อก่อนเราไปมาหาสู่อยู่กันเป็นหมู่คณะ แต่สังคมปัจจุบันเป็นสังคมที่อยู่แล้วเกิดความปลอดภัย ไว้วางใจกันได้และสร้างความมั่นคงของตัวเองในสังคม หรืออย่างเมื่อก่อนเปิดกว้างการค้าเสรีไร้พรมแดนเป็น Globalization แต่ปัจจุบันพอเกิดวิกฤต Covid-19 ก็จำต้องเปลี่ยนเป็นประเทศใครประเทศมัน บ้านใครบ้านมัน ดังนั้นในแง่ธุรกิจหากธุรกิจใดมีฐานลูกค้าในประเทศเป็นหลักก็ย่อมมีความได้เปรียบ

New Brand & Benefit (แบรนด์รูปแบบใหม่ กับประโยชน์ที่ได้รับ) จากเดิมผู้คนจะนิยมแบรนด์หรู ซื้อของแบรนด์ ทานอาหารร้านที่มีชื่อเสียง แต่ปัจจุบันเสื้อผ้ายี่ห้ออะไรก็ใส่ได้หรือของอะไรก็ได้ แต่ขอให้สิ่งที่ซื้อมาก่อประโยชน์สูงสุด เช่นเดียวกับการทำธุรกิจในการสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ก็จำเป็นต้องสร้าง Benefit ให้เกิดขึ้นด้วย

“ยุคนี้คนเราจะทำอาชีพอะไรก็ได้ จะขายอะไรก็ได้ แต่ขอให้เกิดประโยชน์ซึ่งคนจะมองในอนาคตว่ามีประโยชน์ต่อพวกเขาอย่างไร ไม่ใช่การทำธุรกิจแบบเดิมๆที่จะมาสร้างฝัน หรือเอาอดีตมาพูดเพราะความสำเร็จในอดีตล้มเหลวหมดแล้วรวมทั้งโลกตอนนี้เปลี่ยนไปไม่ได้เป็นเหมือนอดีตอีกต่อไป เราต้องมองโลกในอนาคตใหม่ว่ามีประโยชน์เกิดขึ้นจริงหรือไม่ เป็น New Benefit ให้กับพวกเขาได้หรือไม่ เป็นสิ่งที่ทำให้พวกเขาเชื่อมั่นและพิสูจน์ได้ในสถานการณ์เป็นจริงในปัจจุบัน”

ดร.สมชาย กล่าวก่อนบ่งชี้ถึง New Normal ความปกติแบบใหม่จากพฤติกรรมการบริโภคคนเราที่เปลี่ยนไปโดยส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญกับ 3 เรื่องหลัก นั่นคือ 1.เรื่องสุขภาพ 2.เรื่องการกินการเป็นอยู่ และ 3.เรื่องการทำอาชีพ ซึ่งถ้าถามว่าแล้วอาชีพลักษณะใดที่คนสนใจก็คงเป็นอาชีพที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ New Normal ของคนในสังคมปัจจุบันและสามารถทำให้พวกเขาหาเงินหารายได้เข้ากระเป๋าได้หรือสามารถสร้างตัวตนในโลกออนไลน์ได้เป็นต้น

และจากที่กล่าวมาทั้งหมดก็ถือเป็นแนวทางขับเคลื่อนธุรกิจ J&C ในยุค New Normal ซึ่งมีกรอบแนวคิดการเปลี่ยนไปสู่ก้าวสำเร็จในก้าวต่อๆไปภายใต้ 5 New Normal โดยเฉพาะการเปลี่ยนการพัฒนานักขายอิสระให้เปลี่ยนมาเป็นผู้ประกอบการอิสระ (Indepentdent Business Owner) และการเปลี่ยนบ้านเป็นร้านค้ามินิมาร์ท (Mini Mart) โดยเชื่อมโยงทรัพยากรร่วมกันจากระบบ JC iMart แบบ Local  Sharing Economy ผสมผสานค้าปลีก และขายตรงแบบนวัตกรรมที่จับต้องได้ นอกจากนี้ยังกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในชุมชนโดย J&C ทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการสนับสนุนและพัฒนาตราร้านค้า พัฒนาผลิตภัณฑ์ พัฒนาระบบชำระเงิน E-wallet และการขนส่งถึงบ้าน พร้อมทั้งมุ่งเน้นความสัมพันธ์ในชุมชนด้วยการสร้างเครือข่ายผู้บริโภค สร้างการเข้าถึงระบบดิจิทัล สร้างตัวตนและสร้างรายได้ด้วยคุณค่าอย่างยั่งยืน