เจอเนสส์ โกลบอล บริจาคเงิน $250,000 USD สนับสนุนองค์การยูนิเซฟสหรัฐอเมริกา เพื่อช่วยเหลือเด็กและครอบครัวชาวยูเครน

0
1453

เจอเนสส์ โกลบอล บริษัทเครือข่ายขายตรงสัญชาติอเมริกา หนึ่งในผู้นำด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการชะลอวัย ภายใต้ “โครงการเจอเนสส์ คิดส์ (Jeunesse Kids™) ได้บริจาคเงินสมทบทุนจำนวน $250,000 USD สนับสนุนองค์การยูนิเซฟสหรัฐอเมริกา เพื่อช่วยเหลือเด็กและครอบครัวชาวยูเครน เรารู้สึกตกใจและเศร้าเสียใจกับสถานการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นในยูเครน และเราขอยืนหยัดเคียงข้างประชาชนชาวยูเครน  ภาพที่เราได้เห็นจากสภาพบ้านเมืองที่ถูกทำลาย, การสูญเสียชีวิต และการต้องอพยพย้ายถิ่นฐานของครอบครัวเป็นสิ่งที่เรารู้สึกสะเทือนใจอย่างยิ่ง

เรารู้สึกเป็นห่วงพนักงานและนักธุรกิจเจอเนสส์ทุกคนอย่างลึกซึ้งที่ได้รับผล​    กระทบในครั้งนี้ และภาวนาขอให้ทุกคนปลอดภัย  เรากำลังดำเนินงานเพื่อย้ายที่ตั้งสำนักงานของเราเพื่อให้พนักงานและครอบครัวของพวกเขาปลอดภัยและอยู่ในสภาพแวดล้อมการทำงานและสภาพทางการเงินที่มั่นคงในช่วงเวลาวิกฤตินี้

เจอเนสส์ขอประณามการกระทำทั้งหมดที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริสุทธิ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กที่ถูกจับในระหว่างสงคราม  เพื่อช่วยเหลือเด็กและครอบครัวชาวยูเครน เจอเนสส์คิดส์ได้บริจาคเงิน $250,000 USD ให้กับองค์การยูนิเซฟสหรัฐอเมริกา

เงินบริจาคของเราเพื่อสนับสนุนองค์การยูนิเซฟสหรัฐอเมริกาในการรับมือกับเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในยูเครน ในขณะเดียวกันก็เพื่อมอบความช่วยเหลือเร่งด่วนให้กับเด็กและครอบครัวที่ถูกโจมตีในขณะที่พวกเขาอพยพไปยังโปแลนด์, โรมาเนีย, มอลโดวา และประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงอื่นๆ  

เจอเนสส์สนับสนุนให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีในทุกประเทศ  และเชื่อว่าการทำสงครามไม่ว่าจะที่ใดถือเป็นภัยต่อมวลมนุษยชาติ  เราขอให้ครอบครัวเจอเนสส์ทำหน้าที่ของเราอย่างดีที่สุดต่อไป…ยืนหยัดร่วมกันเพื่อสันติภาพ, การไม่ใช้ความรุ่นแรง และปกป้องผู้บริสุทธิ์  ความเป็นหนึ่งเดียวกันของเราจะผนึกกำลังเป็นความแข็งแกร่งและจะเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนเราไปข้างหน้าเสมอ