“เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์” เดินหน้าส่งเสริมความสามารถเด็กไทย ร่วมผลักดันนักกอล์ฟเยาวชนสู่เวทีโลก มอบประกันอุบัติเหตุ วงเงินความคุ้มครอง 9,500,000 บาท

0
1531

เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ เดินหน้าส่งเสริมความสามารถเด็กไทยด้านการศึกษาและกีฬาอย่างต่อเนื่อง ร่วมสนับสนุนนักกอล์ฟเยาวชนสู่สนามระดับโลก ปีที่ 2 ในการแข่งขัน Thailand Junior Development Tour ระดับยุวชนถึงระดับเยาวชน ด้วยการมอบกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม  เจนเนอราลี่ วงเงินความคุ้มครองกว่า 9,500,000 บาท

    นายบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์กล่าวว่า “ปีนี้ถือเป็นปีที่ 2 ที่เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) ได้เข้ามาสนับสนุนนักกอล์ฟระดับยุวชนถึงเยาวชน ในการแข่งขัน Thailand Junior Development Tour (TJDT) ทัวร์นาเม้นท์สำหรับนักกอล์ฟสมัครเล่น ซึ่งถือเป็นสนามการแข่งขันกอล์ฟระดับโลกที่ส่งเสริมนักกอล์ฟรุ่นเยาว์ให้ความสำคัญในการเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขัน เพื่อหาประสบการณ์และพัฒนาฝีมือด้านการแข่งขันกีฬากอล์ฟ  

โดย เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) ได้เห็นความสำคัญและความมุ่งมั่นของเยาวชน จึงได้ให้การสนับสนุนเพื่อยกระดับความสามารถของเด็กไทยด้านการกีฬาให้มีคุณภาพระดับสากล ด้วยการมอบกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม เจนเนอราลี่ แก่นักกอล์ฟเยาวชนไทยอายุระหว่าง 13-18 ปี ที่มีคะแนนติดอันดับ World Amateur Golf Ranking (WAGR) จำนวน 16 คน โดยมีทุนประกันชีวิต กรณีเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ หรือทุพพลภาพถาวร เป็นวงเงิน 500,000 บาทต่อคน และค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุแต่ละครั้ง เป็นวงเงิน 10,000 บาทต่อครั้ง นอกจากนี้ ยังได้มอบความคุ้มครองให้ทีมงาน TJDT ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จอีก 15 คน โดยมีทุนประกันชีวิต กรณีเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ คนละ 100,000 บาท  และค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุแต่ละครั้ง เป็นวงเงินครั้งละ 2,000 บาท รวมวงเงินความคุ้มครองจำนวน 9,500,000 บาท เป็นระยะเวลา 1 ปี

    “เจนเนอราลี่ แม้จะมาจากแบรนด์ประกันระดับโลก แต่เมื่อเราดำเนินธุรกิจในประเทศไทย การมีส่วนร่วมในการพัฒนาและสร้างเสริมความแข็งแกร่งและมั่นคงในสังคมไทย ก็นับเป็นบทบาทหนึ่งที่เราให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ตามค่านิยมหลัก ‘Live the Community’ ที่กลุ่มเจนเนอราลี่ยึดถือ ดังนั้นการที่เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ได้สนับสนุนช่วยเหลือเยาวชนไทย ให้มีโอกาสได้แสดงศักยภาพไปสู่เวทีโลก จึงเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เราต้องการส่งเสริมเพื่อการพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพเด็กไทย ให้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยของเรา และร่วมสร้างสังคมให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน” นายบัณฑิต กล่าว