เคแบงก์ ย้ำความสำเร็จผู้นำนวัตกรรมการเงินระดับสากล รับรางวัลองค์กรนวัตกรรมแห่งอนาคต ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จากเวทีระดับโลก IDC Future Enterprise Award 2021  

0
1101

   กสิกรไทย คว้า 4 รางวัลใหญ่จากเวทีระดับโลก IDC Future Enterprise Award 2021 โดยเป็นธนาคารแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับรางวัล “Future Enterprise of the Year” ได้รับการยกย่องให้เป็นองค์กรนวัตกรรมแห่งอนาคต ทั้งในระดับประเทศไทย และในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ประจำปี 2021 

    นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า  ธนาคารกสิกรไทย คว้า 4 รางวัลใหญ่จากเวทีระดับโลก IDC Future Enterprise Award 2021 เป็นธนาคารแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับรางวัล “Future Enterprise of the Year” ได้รับการยกย่องให้เป็นองค์กรนวัตกรรมแห่งอนาคต ทั้งในระดับประเทศไทย และในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกประจำปี 2021 จากยุทธศาสตร์องค์กรภายใต้เป้าหมายสู่การเป็นธนาคารแห่งความยั่งยืน (Bank of Sustainability) โดยได้ขับเคลื่อนองค์กรอย่างต่อเนื่องด้วยกลยุทธ์ “K-Strategy” ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง มุ่งเน้นการเพิ่มอำนาจในการใช้ชีวิตและดำเนินธุรกิจของลูกค้า (To Empower Every Customer’s Life and Business) โดยธนาคารได้เพิ่มขีดความสามารถใหม่ทั้งด้านองค์กร เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์และบริการ ตลอดจนบุคลากร ครอบคลุม 8 ด้าน (8 Transformation Journeys)  เพื่อตอกย้ำบทบาทของธนาคารกสิกรไทยในการเป็นกลไกหลักขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ ธุรกิจและสังคมของประเทศให้ก้าวไปสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิทัลที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว พร้อมรับอีก 2 รางวัล “Best in Future of Digital Infrastructure Thailand” และ “Best in Future of Industry Ecosystem Thailand” จากการพัฒนาศักยภาพดิจิทอล เทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องเพื่อนำมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่มีบทบาทสำคัญกับลูกค้าทั้งด้านธุรกิจ การทำงาน และการใช้ชีวิต

    IDC Future Enterprise Award เป็นรางวัลที่จัดขึ้นโดย International Data Corporation (IDC) บริษัทวิเคราะห์ข้อมูลและวิจัยทางเทคโนโลยีระดับโลก โดยมีหน่วยงานกลางที่ตัดสินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นนักวิเคราะห์ นักวิชาการ และตัวแทนจากภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจชั้นนำทั่วโลก โดยรางวัลที่ธนาคารกสิกรไทยได้รับ 4 รางวัล ประกอบด้วย

  • รางวัล Future Enterprise of the Year ประจำปี 2021 โดยได้ 2 รางวัลทั้งในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และในระดับประเทศ เป็นสถาบันการเงินแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลองค์กรนวัตกรรมแห่งอนาคต ประจำปี 2021 ด้วยยุทธศาสตร์สำคัญ คือ K-Strategy เพิ่มขีดความสามารถด้วยดิจิทอล เทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องทั้งด้านองค์กร เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์และบริการ ตลอดจนบุคลากร ครอบคลุม 8 ด้าน (8 Transformation Journeys)  สามารถเชื่อมโยงและตอบโจทย์ทุกคนที่อยู่ในห่วงโซ่ธุรกิจทั้งลูกค้า พันธมิตรชั้นนำ และธุรกิจต่างๆ ศักยภาพดังกล่าวนำไปสู่โอกาสพัฒนาธุรกิจรู​​ปแบบใหม่ให้กับธนาคาร พร้อมๆ กับการสร้างประโยชน์ที่ยั่งยืนให้ให้กับระบบเศรษฐกิจ ธุรกิจ และสังคมของประเทศ
  • รางวัล Best in Future of Digital Infrastructure: Thailand ด้วยยุทธศาสตร์สำคัญคือ การยกระดับและพัฒนาศักยภาพโครงสร้างเทคโนโลยีที่เชื่อมโยงระหว่างในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสร้างประสบการณ์ไร้รอยต่อ และเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น โดยมี 2 บริการทางการเงินที่ยอดเยี่ยม ได้แก่ ฟีเจอร์โอนเงินต่างประเทศของแอป K PLUS ซึ่งปัจจุบันสามารถโอนเงินไปต่างประเทศได้ 14 สกุลเงิน ครอบคลุม 32 ประเทศทั่วโลก  และเทคโนโลยีพิสูจน์และยืนยันตัวตนดิจิทอล ได้แก่ K-ID Platform และจุดบริการยืนยันตัวตน (K CHECK ID) ทำให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้ง่ายขึ้น โดยลูกค้าไม่ต้องเดินทางไปที่สาขาธนาคาร และเป็นโอกาสขยายฐานลูกค้าอีกด้วย

  • รางวัล Best in Future of Industry Ecosystem: Thailand โดดเด่นด้วยเทคโนโลยีเชื่อมต่อบริการทางการเงินระหว่างแพลทฟอร์มของพันธมิตรธุรกิจกับแอปพลิเคชัน K PLUS ประกอบด้วย 2 บริการ ได้แก่ 1) “Grab Pay Wallet (Powered by KBank)” ร่วมมือกับ Grab สร้างประสบการณ์ใหม่ของการใช้บริการ ด้วยการเชื่อมโยงผู้คนที่ใช้บริการทั้งระบบนิเวศน์ (Ecosystem) ได้แก่ ลูกค้าที่ใช้บริการ ผู้ขับขี่ ร้านค้า และตัวแทนของแกร็บ 2) เชื่อมต่อ K PLUS กับแอปสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ฯ สามารถฝาก-ถอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ของสหกรณ์ ผ่าน K PLUS  ได้สะดวกและรวดเร็ว