เครือเฮอริเทจถ่ายทอดความรู้สู่คนรุ่นใหม่ กับ โครงการ “From Gen Z to be CEO” กระจายความรู้ สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ ครั้งที่ 12

0
955

เครือเฮอริเทจ ผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ นำโดย คุณวิทวัส พลไพศาล(ซ้าย) รองประธานกรรมการ เครือเฮอริเทจ ได้รับเชิญเข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหลักสูตร Inspirational Talk เพื่อแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดประสบการณ์ในฐานะผู้ประกอบการการส่งออกชั้นนำ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้แก่นักศึกษาและผู้ประกอบการทั่วประเทศ ในโครงการ “From Gen Z to be CEO กระจายความรู้ สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2565” ทั้งนี้เป็นการเสวนาในรูปแบบของการบรรยายสดผ่านช่องทางออนไลน์ที่จัดขึ้นโดย สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันก่อน