เคทีซีไปต่อ เขย่าแผนธุรกิจสู้โควิด-19 ดันกำไรครึ่งปี 3,352 ล้านบาท  เดินหน้าขยายขอบเขตธุรกิจสินเชื่อ รักษาฐานสมาชิกและช่วยเหลือผู้เดือดร้อน

0
1382

เคทีซีแจ้งกำไรสุทธิครึ่งปีแรกโต 20.1% เท่ากับ 3,352 ล้านบาท ส่วนของกำไรสุทธิไตรมาส 2 เท่ากับ 1,703 ล้านบาท แม้จะได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ต่อเนื่องมาถึงระลอก 3 โดยใช้ประสบการณ์ปรับกลยุทธ์ในการทำธุรกิจเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ส่งผลให้การดำเนินงานโดยรวมยังผ่านไปได้ดี เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับรวมเพิ่มขึ้น ในขณะที่ NPL อยู่ในระดับใกล้เคียงเดิม พร้อมเดินหน้าครึ่งปีหลังขยายธุรกิจสินเชื่อมีหลักประกันให้ครบวงจร รักษาฐานสมาชิกและบริหารคุณภาพพอร์ตลูกหนี้ ช่วยเหลือผู้เดือดร้อนจากโควิด-19 ร่วมกับองค์กรการกุศลต่างๆ และขยายเวลาช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามมาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทย 

นายระเฑียร  ศรีมงคล  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ภาพรวมของอุตสาหกรรมสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคในช่วง 6 เดือนของปีนี้ยังคงเติบโต ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจที่            ไม่แน่นอนจากการระบาดระลอกใหม่ของไวรัสโควิด-19 สำหรับภาพรวมการดำเนินงานธุรกิจของเคทีซียังผ่านไปได้ดี โดยเรียนรู้จากประสบการณ์มาเป็นเข็มทิศในการปรับแผนกลยุทธ์เพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยสิ้นเดือนพฤษภาคม 2564 บริษัทฯ มีการขยายตัวของลูกหนี้บัตรเครดิตเท่ากับ 10.4% (อุตสาหกรรมโต 8.6%) ทำให้เคทีซีมีสัดส่วนของลูกหนี้บัตรเครดิตเทียบกับอุตสาหกรรมเท่ากับ 13.7% เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2563 ที่มีสัดส่วน 13.5% ปริมาณการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเพิ่มขึ้น 5.4% (อุตสาหกรรมโต 2.2%) และสัดส่วนลูกหนี้สินเชื่อบุคคลเทียบกับอุตสาหกรรมเท่ากับ 4.7%”

“อย่างไรก็ดีสถานการณ์แพร่รระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่องถึงระลอก 3 ได้ส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อและการจัดหาสมาชิกใหม่ทำได้ยากขึ้น รวมถึงการเติบโตของพอร์ตลูกหนี้รวมและปริมาณการใช้จ่ายผ่านบัตรขยายตัวได้ไม่มาก เคทีซีจึงมีแผนสร้างโมเดลธุรกิจขยายตัวไปยังสินเชื่อมีหลักประกันมากขึ้น โดยได้เข้าซื้อหุ้น 75.05% ของบริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จำกัด (KTBL) เมื่อปลายเดือนพฤษภาคม 2564 และภายหลังการตรวจสอบตามเงื่อนไขเสร็จสิ้นในเดือนพฤศจิกายน 2564 KTBL จะเป็นหนึ่งในบริษัทย่อยของเคทีซี”

    “สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563 เคทีซีมีกำไรสุทธิในช่วงครึ่งปีแรก 3,352 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.1% และมีกำไรสุทธิในไตรมาส 2 เท่ากับ 1,703 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 48.2% ซึ่งแม้ว่าบริษัทฯ จะมีรายได้รวมลดลง แต่ยังสามารถบริหารจัดการค่าใช้จ่ายรวมให้ต่ำลง จากการลดค่าใช้จ่ายทางการเงินและผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นลดลงไปได้ อีกทั้งมีรายได้หนี้สูญได้รับคืนอยู่ในระดับที่ดีขึ้น และรักษาอัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพต่อเงินให้สินเชื่อ (NPL) อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงเดิม ท่ามกลางสถานการณ์ที่มีหลายปัจจัยผันแปร จึงเป็นผลให้ไตรมาส 2 ที่ผ่านมา เคทีซีมีสัดส่วนค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานรวมต่อรายได้เพิ่มขึ้นเล็กน้อย มีกำไรก่อนผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นลดลงที่ -5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งการมีพอร์ตลูกหนี้คุณภาพดี ทำให้ความจำเป็นในการตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นน้อยลงไปด้วย ส่งผลให้กำไรสุทธิของบริษัทฯ เติบโตตามสัดส่วนข้างต้น”

“โดยที่เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับรวม 89,444 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.1% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ฐานสมาชิกรวม 3.3 ล้านบัญชี  แบ่งเป็นพอร์ตสมาชิกบัตรเครดิต 2,544,573 บัตร เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้บัตรเครดิตและดอกเบี้ยค้างรับรวม 55,708 ล้านบาท  ปริมาณการใช้จ่ายผ่านบัตรครึ่งปีแรกเท่ากับ 94,160 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 

3.9% (ไตรมาส 2 มูลค่า 45,739 ล้านบาท ขยายตัว 13.1%) NPL ต่อเงินให้สินเชื่อลูกหนี้รวมอยู่ที่ 4.4% เพิ่มขึ้นจาก 1.9% เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2564 จากสาเหตุหลักของการนับรวมพอร์ตลูกหนี้สัญญาเช่าซื้อจาก KTBL ประกอบกับการ แพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลให้ความสามารถในการชำระของลูกหนี้ลดลง และ NPL ต่อเงินให้สินเชื่อลูกหนี้บัตรเครดิตเท่ากับ 1.5% พอร์ตสมาชิกสินเชื่อบุคคลเคทีซี 802,971 บัญชี เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สินเชื่อบุคคลและดอกเบี้ยค้างรับรวม 29,480 ล้านบาท NPL ต่อเงินให้สินเชื่อลูกหนี้บุคคลอยู่ที่ 3.0% พอร์ตลูกหนี้ตามสัญญาเช่า 4,255 ล้านบาท NPL ต่อเงินให้สินเชื่อลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเท่ากับ 51.7%”

“เคทีซียังสามารถทำรายได้รวมในไตรมาส 2/2564 ใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าที่ 5,406 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้ดอกเบี้ยรวม (รวมรายได้ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน) 3,430 ล้านบาท (ธุรกิจบัตรเครดิต 1,639 ล้านบาท สินเชื่อบุคคล 1,766 ล้านบาท และรายได้ดอกเบี้ยจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าของ KTBL 25 ล้านบาท) ลดลง -5.6% จากการปรับลดเพดานดอกเบี้ยในธุรกิจบัตรเครดิตเป็น 16% รายได้ค่าธรรมเนียม (ไม่รวมค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน) 1,042 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.6% จากรายได้ค่าธรรรมเนียม Interchange และรายได้ค่าธรรมเนียมส่วนลดจากร้านค้าผู้รับชำระบัตรที่เป็นสมาชิกของเคทีซีเพิ่มขึ้นเป็น 42,625 ร้านค้า และรายได้ค่าธรรมเนียมในการเบิกเงินสดล่วงหน้าเพิ่มขึ้น แต่ค่าธรรมเนียมในการติดตามหนี้ลดลง รายได้หนี้สูญได้รับคืน 833 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 19.3%) และรายได้อื่นๆ 100 ล้านบาท ในขณะที่รายได้รวมครึ่งแรกของปี 2564 อยู่ที่ 10,798 ล้านบาท ลดลง -2.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า และมีค่าใช้จ่ายรวมในไตรมาส 2/2564 เท่ากับ 3,278 ล้านบาท ลดลง -17.3% แบ่งเป็นผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 1,144 ล้านบาท (ลดลง -45.1%) ต้นทุนทางการเงิน 359 ล้านบาท (ลดลง -5.3%) และค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานรวม 1,775 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 18.3%) โดยมีวงเงินสินเชื่อคงเหลือ (Available Credit Line) จำนวน 22,330 ล้านบาท ต้นทุนการเงิน 2.62% และอัตราส่วนของหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 2.45 เท่า ต่ำกว่าภาระผูกพันที่กำหนดไว้ที่ 10 เท่า” 

“เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ยังมีความไม่แน่นอน และเกิดคลัสเตอร์ใหม่ๆ กระจายไปในวงกว้าง เพิ่มจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว บริษัทฯ ได้ขยายเวลาให้ลูกหนี้สมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19สมัครรับความช่วยเหลือด้านสินเชื่อจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เพื่อสนับสนุนมาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง โดยมีกลุ่มลูกหนี้ที่เข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือรวม 21,564 บัญชี ด้วยยอดหนี้คงเหลือที่ 1,545 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ร่วมกับองค์กรการกุศลดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อช่วยเหลือผู้เดือดร้อน เช่น ร่วมกับสมาชิกบัตรเครดิตบริจาคคะแนนสะสม KTC FOREVER เปลี่ยนเป็นเงินสมทบทุนชุดธารน้ำใจส่งต่อให้ผู้ที่ต้องกักตน 14 วัน ผ่านสภากาชาดไทย และสนับสนุนการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์และรักษาผู้ป่วยผ่านมูลนิธิรามาธิบดี ศิริราชมูลนิธิ โรงพยาบาลราชวิถี และกิจกรรมเปลี่ยนใจเป็นบุญ ชวนแฟนเพจ KTC Journey (เคทีซี เจอนี่) ส่งสติ๊กเกอร์เพื่อเปลี่ยนเป็นเงินสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตลอดจนดูแลสุขภาวะอนามัยของพนักงานเพื่อป้องการการแพร่ระบาด”

“สำหรับทิศทางธุรกิจครึ่งปีหลัง เคทีซีจะขยายขอบเขตธุรกิจสินเชื่อให้หลากหลายและครอบคลุมทั้งเคทีซี พี่เบิ้ม และธุรกิจลีสซิ่ง เพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้นำธุรกิจสินเชื่อเบ็ดเสร็จครบวงจร ที่เน้นความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญเพื่อสร้างความประทับใจให้กับสมาชิก และจะดูแลรักษาฐานสมาชิกที่มีอยู่เดิมให้ได้รับความพึงพอใจ โดยมีเป้าหมายหลักในการทำธุรกิจดังนี้ ปริมาณการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตในปี 2564 จะมีมูลค่า 200,000 ล้านบาท หรือขยายตัวที่ 5% ปรับลดลงจากประมาณการเดิมที่คาดว่าขยายตัว 8% บริหารมูลค่ายอดลูกหนี้สินเชื่อบุคคลให้ใกล้เคียงกับปี 2563 สำหรับสินเชื่อมีหลักประกัน “เคทีซี พี่เบิ้ม” รวมสินเชื่อจากบริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จำกัด ตั้งเป้าหมายสินเชื่อที่ 1,000 ล้านบาท ด้านร้านค้ารับบัตรจะเน้นช่องทางออนไลน์ผ่านความร่วมมือกับพันธมิตร” 

KTC continues to shake its business plan to combat COVID-19, 

announcing a 3,352 million baht net profit in Q2/2021, 

with plans to expands to maintain members and help those in need.

KTC reports a 20.1 percent net profit growth or 3,352 million baht for the first half of the year, announcing a net profit of 1,703 million baht for Q2/2021. This was achieved despite the impact of the third wave of the COVID-19 outbreak. The Firm applied past experience to adjust business strategies to cope with the situation. Hence, the overall operation is well managed. Total loans to customers and accrued interest receivables increased while NPL remained at a similar level. The Firm is ready to move forward in the second half of the year to expand into offering a full-service collateral loan business, maintain its member base, manage the value of accounts receivable portfolio, help those suffering from COVID-19 in a joint effort with various charities, and extend its relief package period to help retail debtors until December 31, 2021, according to the measures implemented by the Bank of Thailand.

Mr. Rathian  Srimongkol, President & Chief Executive Officer, “KTC” or Krungthai Card Public Company Limited, states, “The overall consumer finance industry in the past six months of this year continued to grow. Generally speaking, KTC’s business operations are still going well amidst the uncertain economic conditions as a result of the new wave of the COVID-19 outbreak. The Company used its experience as an organizational compass to adjust strategic plans to combat situations that had arisen. By the end of May 2021, the Company’s credit card receivables grew at a rate of 10.4 percent (compared to industry growth of 8.6 percent). Consequently, KTC attained a credit card receivables market share at 13.7 percent, an increase from the same period in 2020 by 13.5 percent. The level of credit card spending increased by 5.4 percent (compared to industry growth of 2.2 percent) and personal loan receivables market share  was 4.7 percent.”

“However, the consecutive third wave of the coronavirus has affected the purchasing power, and landing of new cardmembers has become more difficult. Additionally, the total port of receivables and the level of credit card spending did not experience significant growth. KTC, therefore, rolled out a plan to expand its business model to cover more secured loans. The Firm acquired 75.05 percent shares of Krungthai Leasing Company Limited (KTBL) at the end of May 2021. After the audit completion that is set to happen in November 2021, KTBL will become one of KTC’s subsidiaries.”

    “Regarding the Company’s performance as of June 30, 2021, compared to the same period in 2020, KTC has a net profit of 3,352 million baht in the first half of the year, a growth of 20.1 percent, and a net profit of 1,703 million baht for Q2/2021, a spike of 48.2 percent. Although the Firm saw a decrease in total income, it managed to maintain the total cost at a lower level by lowering financial costs and expected credit losses. Bad debt recovery was recovered at a better level while the NPL ratio was maintained at the same level as before amid many variable factors. Due to these aforementioned factors, KTC’s ratio of total operating expenses to revenue increased slightly and profit before expected credit losses decreased by 5 percent year-on-year. Port of receivables remained at a high quality and further helped eliminate the need to set an allowance for expected losses, which led the Company’s net profit to grow in the proportion set forth above in the second quarter.”

Total loans to customers and accrued interest receivables totalled 89,444 million baht (a 7.1 percent growth) compared to last year. Total database accounts numbered 3.3 million, comprising 2,544,573 credit cards. Total loans to credit card debtors and accrued interest receivables are at 55,708 million baht. The total credit card spending for the first half of the year was 94,160 million baht, an increase of 3.9 percent (the value in the second quarter was 45,739 million baht, an increase of 13.1 percent). NPL to total loans totalled 4.4 percent, a growth from 1.9 percent compared to Q1/2021 mainly due to the inclusion of the total portfolio of hire purchase receivables from KTBL, coupled with the COVID-19 outbreak that resulted in the impairment of the debtors’ ability to pay. The NPL to credit card loan receivables is 1.5 percent. KTC’s port of personal loans amounted to 802,971 accounts. Loans to personal loans debtors and total accrued interest receivables amounted to 29,480 million baht, and NPL for the personal loans business totalled 3.0 percent. The port of lease receivables is 4,255 million baht, and the NPL per lease receivable is 51.7 percent.”

“Furthermore, in Q2/2021 the company accumulated a net income at a similar level compared to last year at 5,406 million baht. This can be broken down into a total interest income (including credit line usage fee income) of 3,430 million baht (1,639 million baht from the credit card business, 1,766 million baht from personal loans, and 25 million baht from interest income from KTBL lease receivables), which decreased by 5.6 percent due to trim on the interest ceiling down to 16 percent. Income from fees (excluding credit usage fees) totalled at 1,042 million baht, a 7.6 percent increase, stemming from income from interchange fees, income from discount fees collected from the growth of 42,625 in KTC member merchants that support credit card payments, and an increase in income from advance cash withdrawal fees. Despite this, the debt collection fee has been reduced. Bad debt recovery was recovered by 833 million baht (an increase of 19.3 percent) and 100 million baht for other income. The total revenue for the first half of 2021 was 10,798 million baht, a decrease of 2.5 percent compared to the same period last year. Overall expenses in Q2/2021 was at 3,278 million baht, a 17.3 percent decrease, comprising of 1,144 million baht in expected credit losses (a 45.1 percent decrease), 359 million baht in financial costs (a 5.3 percent decrease), and 1,775 million baht in total operating expenses (an increase of 18.3 percent). The Firm has an available credit line of 22,330 million baht, while financial costs are at 2.62 percent, debt to equity ratio is at 2.45, which is 10 times lower than the covenant.”

“In light of the spread of COVID-19 which remains unpredictable, a widespread of new clusters, and a rapid increase in the number of daily infections, the Company has extended the relief period for member debtors who are affected by COVID-19 to apply for credit assistance until December 31, 2021, as well as to continuously support the Bank of Thailand’s measures. There are a total of 21,564 debtor accounts that participated in this assistance measure, with a remaining debt balance of 1,545 million baht. In addition, the Company has also cooperated with charities to carry out various activities to help those in need. For example, a points donation project with KTC cardmembers that converted KTC FOREVER points into cash donations to purchase COVID-19 relief bags to distribute to those who had to self-quarantine for 14 days via The Thai Red Cross Society, a donation project that supported the purchase of medical equipment to treat patients via Ramathibodi Foundation, Siriraj Foundation, and Rajavithi Hospital, and the “Convert Hearts to Merit” activity which converted stickers sent by “KTC Journey” page members into cash donations to purchase medical equipment and take care of the sanitation of employees to prevent the spread of the epidemic.”

“In terms of KTC’s business operation direction in the remaining half of 2021, the Company will expand the scope of its credit business to be more diversified to cover KTC P BERM and leasing businesses. The Firm will aim to become the leader in the fully integrated and comprehensive loan business that prioritises the needs of customers to generate customer satisfaction. This includes the maintenance and upkeep of the existing member base to remain satisfied. The key goals in conducting business are as follows: achieve 200,000 million baht worth of credit card spending in 2021 or an expansion of 5 percent, an adjustment from the previous projection of an 8 percent growth, manage the value of personal loan receivables at a similar level to 2020, and a loan target of 1,000 million baht for “KTC P BERM” collateral loans, including loans from Krungthai Leasing Company Limited. On merchant acquiring, the Firm will focus on online channels through cooperation with partners.”