เคทีซีส่งมอบปฎิทินปีเก่าเพื่อผลิตสื่ออักษรเบรลล์ สำหรับผู้พิการทางสายตา ในโครงการ “ปฎิทินตั้งโต๊ะเก่าเราขอ”

0
271

นางสาวปิยะสุดา แคว้นนนทรีย์ (ซ้าย) ผู้บริหารสูงสุด สายงานทรัพยากรบุคคล “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนผู้บริหารและพนักงานมอบปฏิทินตั้งโต๊ะปีเก่า ภายใต้กิจกรรม “ปฏิทินตั้งโต๊ะเก่าเราขอ” โดยเปิดรับบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะที่ไม่ใช้แล้วจากผู้บริหารและเพื่อนพนักงาน เพื่อส่งต่อให้กับศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อนำไปผลิตสื่อสิ่งพิมพ์อักษรเบรลล์เพื่อการศึกษาสำหรับผู้พิการทางสายตา โดยมีนางชนิดาภา เพ็ชรรักษ์ (ขวา) ผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา เพื่อคนตาบอด ปากเกร็ด เมื่อเร็วๆ นี้

นอกจากปฏิทินตั้งโต๊ะที่ไม่ใช้แล้ว ศูนย์เทคโนโลยีฯ ยังเปิดรับสมุดบันทึก (Diary) และหนังสือประเภทต่างๆ ที่ไม่ใช้แล้ว เพื่อทางศูนย์ฯ จะนำไปจำหน่ายและนำเงินที่ได้มาใช้ในการดำเนินงานของมูลนิธิช่วย คนตาบอดแห่งประเทศไทยฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยสามารถนำส่งไปยัง ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคน ตาบอด เลขที่ 78/2 หมู่ 1 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 หรือร่วมบริจาคเงินสบทบการดำเนินกิจการของศูนย์ฯ โดยโอนผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาปากเกร็ด เลขที่บัญชี 123-1-42148-7 ชื่อบัญชีศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด


KTC Transforms Old Calendars into Braille Materials
as Part of the “Give New Life to Old Calendars” Project.

Miss Piyasuda Kwaennonsee (left) Head of Human Resources, “KTC” or Krungthai Card Public Company Limited, represented executives and employees in handing over old desk calendars as part of the “Give New Life to Old Calendars” activity. The initiative involved collecting unused desk calendars through donations from executives and fellow employees and forwarding them to the Educational Technology Center for the Blind, under the Royal Patronage of Her Majesty the Queen. The donated materials will be transformed into Braille-printed educational materials for individuals with visual impairments. Mrs. Chanidapa Petcharak (right) Director of the Center for Educational Technology for the Blind, recently received the donated items at the Educational Technology Center for the Blind in Pak Kret.

The Educational Technology for the Blind Center still accepts unused desk calendars, notebooks (diaries), and various types of books that are no longer used. The items collected will be sold, and the proceeds generated will be maximized to support the operations of the Foundation for the Blind in Thailand. Kindly send your donations to the Educational Technology Center for the Blind, located at No. 78/2, Village No. 1, Bang Talat Subdistrict, Pak Kret District, Nonthaburi, 11120, or make a monetary donation to support the center’s activities by transferring funds to the Krung Thai Bank Account at Pak Kret branch, account number: 123-1-42148-7, under the account name ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด.