เกียรตินาคินภัทร  ร่วมสมทบทุน 3.5 ล้านบาท จัดซื้อเครื่องช่วยหายใจและอุปกรณ์การแพทย์ สู้วิกฤติโควิด-19

0
1324

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรและมูลนิธิเกียรตินาคินภัทร ร่วมสมทบทุนจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น ส่งมอบให้โรงพยาบาลที่ขาดแคลนในภูมิภาคต่างๆ นำไปช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 รวมมูลค่ากว่า 3.5 ล้านบาท 

ด้วยสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ยังคงไม่ผ่อนคลาย  จึงได้เดินหน้าสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ โดยสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลในเขตภูมิภาค 15 แห่ง จำนวน 1 ล้านบาท ได้แก่ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ โรงพยาบาลลำปาง โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์  โรงพยาบาลขอนแก่น โรงพยาบาลหนองคาย โรงพยาบาลอุดรธานี โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช โรงพยาบาลราชบุรี โรงพยาบาลสระบุรี โรงพยาบาลพระปกเกล้า โรงพยาบาลระยอง โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา โรงพยาบาลกระบี่ โรงพยาบาลตรัง และโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี อีกทั้งสนับสนุนเงินอีก 1 ล้านบาท ให้แก่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) เพื่อจัดซื้อชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) สำหรับทีมชุดปฏิบัติการฉุกเฉินพิเศษใช้ออกปฏิบัติงานช่วยเหลือรับ-ส่งผู้ป่วยฉุกเฉินและสัมผัสกับผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง 

 

นอกจากนั้น  ยังร่วมกับสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วระดมทุนจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ (High Flow Oxygen) จำนวน 7 เครื่อง และอุปกรณ์สนับสนุนทางการแพทย์ มูลค่ารวม 1.5 ล้านบาท มอบให้แก่ โรงพยาบาล  5 แห่ง  ได้แก่ โรงพยาบาลศิริราช  จำนวน 2 เครื่อง สถาบันบำราศนราดูร จำนวน 2 เครื่อง โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ จำนวน 1 เครื่อง โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช จำนวน 1 เครื่อง และโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จำนวน 1 เครื่อง 

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถร่วมสมทบทุนการจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ให้แก่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ผ่าน บัญชีออมทรัพย์  ธนาคารเกียรตินาคินภัทร สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า เวสต์เกต  ชื่อบัญชี “สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ” เลขที่บัญชี 20-0300677-7

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร 

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร เกิดขึ้นจากการร่วมกิจการระหว่างธุรกิจธนาคารพาณิชย์ที่ดำเนินการโดย ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) และธุรกิจตลาดทุนที่ดำเนินการโดยบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด โดยกลุ่มธุรกิจฯ มุ่งนำทรัพยากรทางการเงินสู่ลูกค้าอย่างถูกต้อง พอเพียง และทั่วถึง ด้วยการบริการที่เหนือความคาดหมาย และไม่อาจหาได้จากแหล่งอื่น 

ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ของกลุ่มธุรกิจฯ ครอบคลุมสินเชื่อบรรษัท สินเชื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สินเชื่อธุรกิจเอสเอ็มอี และสินเชื่อรายย่อย เช่นสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และสินเชื่อส่วนบุคคล ส่วนธุรกิจด้านตลาดทุนของกลุ่มธุรกิจฯ ครอบคลุมธุรกิจวานิชธนกิจ (Investment Banking) ธุรกิจนายหน้าค้าหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน ธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุนส่วนบุคคล (Wealth Management) ธุรกิจการลงทุน (Direct Investment) ตลอดจนธุรกิจจัดการกองทุน ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.kkpfg.com