อาคเนย์ ส่งแผนประกันภัยสุขภาพ Long Stay Visa เจาะกลุ่มชาวต่างชาติที่อยู่ไทยระยะยาว

0
1504

อยู่ไทยอย่างไร้กังวล!! ด้วยแผนประกันภัยสุขภาพ Long Stay Visa จากอาคเนย์ประกันภัย สำหรับชาวต่างชาติ อายุ 50 ปีขึ้นไป ประเภท O-A และ O-X ที่ประสงค์ขอยื่นและต่อวีซ่าเพื่อการพำนักในประเทศไทย พร้อมใส่ใจและคุ้มครองสุขภาพแบบเหนือระดับ ครอบคลุมโรงพยาบาลกว่า 293 แห่ง

นายจิรวุฒิ บุญศิริ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “บริษัทฯ พร้อมสนับสนุนนโยบายรัฐ ออกแผนประกันภัย Long Stay Visa เป็นวีซ่าเกษียณอายุ ประเภทคนอยู่ชั่วคราวไม่เกิน 1 ปี (Non-Immigrant Visa “O-A”) เหมาะสำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการเข้ามาเที่ยวพักผ่อนเชิงสุขภาพในไทยเป็นระยะเวลาสั้นๆ หรือรับบริการด้านสุขภาพต่างๆ เช่น กลุ่มที่เข้ามาเพื่อรักษาหรือพักฟื้นจากอาการเจ็บป่วยหรือกลุ่มที่เข้ามารับบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ และแบบพำนักระยะยาว 10 ปี (Non-Immigrant Visa “O-X”) เหมาะสำหรับนักธุรกิจต่างชาติที่เดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทย มีการทำธุรกรรมต่างๆ เช่น ซื้อคอนโดมิเนียม, ยานพาหนะ หรืออื่นๆ ซึ่งทั้งสองประเภทนี้จะต้องทำการต่อวีซ่าแบบรายปี เนื่องจากมีความเสี่ยงที่อาจจะเกิดปัญหาสุขภาพ ทำให้ได้รับความคุ้มครองตลอดเวลาที่อยู่ในไทย โดยมีจำนวนเงินเอาประกันภัยสำหรับค่าพยาบาลในกรณีผู้ป่วยนอกไม่น้อยกว่า 40,000 บาท* และในกรณีผู้ป่วยในไม่น้อยกว่า 400,000 บาท*”

สำหรับแผนประกันภัยสุขภาพ Long Stay Visa เป็นการยกระดับการคุ้มครองชาวต่างชาติในด้านสุขภาพ รวมทั้งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการของสถานพยาบาลไทยที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายรัฐบาล โดยอาคเนย์ประกันภัย เป็นหนึ่งในบริษัทที่เข้าร่วมโครงการประกันสุขภาพสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่เข้ามาพำนักในประเทศไทย แบบ O-A (1 ปี) และ O-X (10 ปี) กับสมาคมประกันวินาศภัยไทย

แผนประกันภัยสุขภาพ Long Stay Visa สำหรับชาวต่างชาติของอาคเนย์ มีบริการที่ครอบคลุม ด้วยเครือข่ายโรงพยาบาลทั่วประเทศมากกว่า 293 แห่ง คุ้มครองกรณีเข้าพักรักษาตัวโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมจากอุบัติเหตุและเจ็บป่วยในฐานะผู้ป่วยใน (IPD) สูงสุด 500,000 บาทต่อปี และกรณีผู้ป่วยนอก (OPD) สูงสุด 45,000 บาท/ปี พร้อมรับความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล 100,000 บาท ผู้สนใจสามารถซื้อกรมธรรม์ผ่านเว็บไซต์สมาคมประกันวินาศภัยไทย longstay.tgia.org สำหรับผู้ที่ซื้อประกันสุขภาพของบริษัทต่างประเทศ จะต้องมีจำนวนเงินเอาประกันภัยไม่น้อยกว่าการทำประกันสุขภาพของไทยตามที่กำหนด

สามารถติดตามความเคลื่อนไหวอาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน ผ่านทาง​ เฟซบุ๊ก​        อาคเนย์ Southeast คลิก https://www.facebook.com/Segsoutheastpage/