อาคเนย์ประกันชีวิต แต่งตั้ง “กรสยาม นนทรัตน์” ดำรงตำแหน่ง CAO เสริมความแข็งแกร่งทีมตัวแทน และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

0
1041

นางภฤตยา สัจจศิลา กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ประกาศแต่งตั้งนาย     กรสยาม นนทรัตน์ เข้ามาดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานตัวแทน หรือ Chief Agency Officer (CAO) ทั้งนี้นายกรสยามเป็นผู้คร่ำวอดในธุรกิจประกันชีวิตชั้นนำมากว่า 20 ปี

ผลงานโดดเด่นที่ผ่านมา คือ การสร้างโมเดลการพัฒนาตัวแทนอย่างเป็นระบบ เริ่มตั้งแต่กระบวนการสรรหากลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ เข้าสู่อาชีพตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงิน (Financial Planner – FP) ซึ่งทุกคนจะได้รับการพัฒนาและอบรมเสริมสร้างทักษะการขายแบบมืออาชีพ พร้อมการดูแลในภาคสนาม และยังได้กำหนดโครงสร้างผลประโยชน์ที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ ผ่านการสร้างตัวแทนแบบ Full Time
“ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในอาคเนย์ประกันชีวิต ซึ่งผมจะนำเอาความรู้ ความเชี่ยวชาญ ตลอดจนความเข้าใจในธุรกิจอย่างลึกซึ้งมาช่วยสานต่อแผนยุทธศาสตร์ โดยตั้งเป้าหมายที่จะพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนและประสบความสำเร็จตามแผน 5 ปีที่วางไว้” นายกรสยาม กล่าว