ออมสิน ประกาศตรึงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท ช่วยเหลือลูกค้าทุกกลุ่ม ตามนโยบายรัฐบาล มุ่งผลักดันเศรษฐกิจฟื้นตัว

0
477

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการ นโยบายการเงิน (กนง.) มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% ต่อปี จากเดิม 2.25% ต่อปี เป็น 2.50% ต่อปี มีผลเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566 ที่ผ่านมานั้น อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนตามนโยบายรัฐบาล ธนาคารออมสินจึงประกาศยังไม่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยในรอบนี้ โดยจะตรึงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทให้นานที่สุด ได้แก่ อัตราดอกเบี้ย MLR MRR และ MOR ซึ่งจะสามารถช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อธนาคารออมสินทุกประเภท จำนวนกว่า 5.6 ล้านบัญชี ทั้งที่เป็นลูกค้ารายย่อย กลุ่มฐานราก ผู้ประกอบการทั้ง SMEs และธุรกิจขนาดใหญ่ สำหรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ธนาคารจะพิจารณาปรับขึ้นตามสภาวการณ์ที่เหมาะสมและทิศทางของตลาดอีกครั้ง.