ออมสิน จับมือ 7 องค์กร ช่วย SMEs เข้าถึงแหล่งทุน

0
744

นางลภาวรรณ จันทร์กระจ่าง ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และภาครัฐ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ “การสนับสนุนผู้ประกอบการให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการดำเนินธุรกิจ” ระหว่างธนาคารออมสิน กับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สภาเกษตรกรแห่งชาติ และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนด้านสินเชื่อให้ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและสามารถดำเนินธุรกิจไปได้อย่างต่อเนื่องหลังจากได้รับผลกระทบจากโควิด-19  ณ ห้องประชุมวิภาวดีบอลรูม B โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ