ออมสิน งดจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาธนาคารออมสิน 1 เม.ย.63

0
1231

ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 เนื่องจากภาวะวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 ทั่วประเทศ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 ไปถึงสิ้นเดือนเมษายน 2563 เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 นั้น ด้วยความห่วงใยลูกค้า ประชาชน และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันดังกล่าว ธนาคารออมสิน จึงขอแจ้งงดกิจกรรมการรับฝากเงินเพื่อรับของที่ระลึกเนื่องในวาระธนาคารออมสิน ครบ 107 ปี ในวันที่ 1 เมษายน 2563 นี้ ณ ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ และขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้

ทั้งนี้ หากสถานการณ์คลี่คลาย ธนาคารฯ จะพิจารณาจัดกิจกรรมส่งเสริมการออม เพื่อมอบสิ่งดีๆ ให้กับลูกค้า ประชาชน ตลอดจนผู้มีอุปการคุณทุกท่านในวาระอื่น ซึ่งจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของกิจกรรมธนาคารออมสินมอบเงินขวัญถุงให้เด็กที่เกิดในวันออมสินปี 2563 จำนวน 500 บาทต่อราย และเด็กที่เกิดในวันออมสินปี 2563 และตั้งชื่อเด็กให้ปรากฏในสูติบัตรว่า “ออมสิน” จะได้รับเงินออม 5,000 บาทต่อรายนั้น ยังคงได้รับสิทธิ์การรับเงินตามปกติ แต่ธนาคารฯ ขอแนะนำว่าไม่ต้องรีบมาติดต่อในช่วงนี้ที่ พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 เนื่องจากภาวะวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 ทั่วประเทศ ยังคงมีผลบังคับใช้อยู่ โดยสามารถติดต่อธนาคารออมสินทุกสาขาได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563