องคมนตรี มอบรางวัล “สตรีตัวอย่างแห่งปี 2564” แก่ผู้บริหารเอสเทลล่า 

0
1142

หอประชุมกองทัพอากาศนางสาวภัทรจิตรา พิชญวิศิษฏ์กุล (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสเทลลา เพรสทิจ จำกัด ผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายโคมไฟคริสตรัลแท้จากยุโรป เข้ารับรางวัล สตรีตัวอย่างแห่งปี ประจำปี 2564 สาขาบริหารและพัฒนาธุรกิจ จาก พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข  (ขวา) องคมนตรี กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส ในฐานะที่ดำเนินธุรกิจมากว่า 20 ปี ด้วยความซื่อสัตย์ จริงใจกับลูกค้า ตรงไปตรงมา สร้างความมั่นใจว่าลูกค้าจะได้รับสินค้าคุณภาพคริสตัลแท้ 100% รวมถึงให้ความรู้และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคริสตัลแท้อย่างผู้เชี่ยวชาญและเป็นมืออาชีพ ซึ่งรางวัลดังกล่าวจัดโดยโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน มูลนิธิเพื่อสังคมไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศเกียรติคุณบุคคลที่มีประวัติอันทรงคุณค่าและมีผลงานเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน