ห้างแว่นท็อปเจริญ ร่วมกับ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ “Giving Light มอบแว่นตา มอบแสงสว่างแห่งชีวิต”  มุ่งแก้ไขปัญหาด้านสายตาของประชาชนกลุ่มเปราะบางในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

0
799

แว่นท็อปเจริญ นำโดย นายแพทย์นพวุฒิ ตรีพรชัยศักดิ์ กรรมการบริหาร ห้างแว่นท็อปเจริญ ได้รับเกียรติจาก นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมตรวจวัดสายตา ตรวจสุขภาพดวงตา และประกอบแว่นฟรีให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง อาทิ ผู้สูงอายุ ผู้ทุพพลภาพ และผู้ด้อยโอกาส ภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติฯGiving Light มอบแว่นตา มอบแสงสว่างแห่งชีวิต” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ร่วมกับ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นำโดย นายอนุกูล ปีดแก้ว อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และภาคีเครือข่ายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ระหว่างเดือนพฤษภาคม – เดือนกรกฎาคม 2565 โดยมีเป้าหมายในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาด้านสายตาของประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ประสบปัญหาภาวะสายตาผิดปกติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้มีแว่นสายตาคุณภาพเหมาะสมกับค่าสายตาเพื่อใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันอย่างปกติสุข ณ ศูนย์ช่วยเหลือสังคมชุมชนหมู่บ้านร่วมเกื้อ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร เมื่อวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา 

นายแพทย์นพวุฒิ ตรีพรชัยศักดิ์ กรรมการบริหาร ห้างแว่นท็อปเจริญ เผยว่า “ตลอดระยะเวลากว่า 60 ปีที่ทางแว่นท็อปเจริญมีความตั้งใจมอบบริการด้านสายตาแบบครบวงจรในทุกมิติ และยังมีความมุ่งมั่นในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาด้านสายตาของประชาชนกลุ่มเปราะบางทั่วประเทศ ให้เข้าถึงบริการตรวจวัดสายตาและได้ใช้แว่นสายตาที่มีประสิทธิภาพตรงตามค่าสายตา ผ่านการดำเนินโครงการเพื่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง แว่นท็อปเจริญจึงมีความยินดีอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสร่วมดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “Giving Light มอบแว่นตา มอบแสงสว่างแห่งชีวิต” นำทีมผู้เชี่ยวชาญด้านสายตา พร้อมเครื่องมือตรวจวัดสายตาที่มีคุณภาพมาตรฐานครบครัน มาบริการตรวจวัดสายตา ตรวจสุขภาพดวงตา และประกอบแว่นฟรีให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของแว่นท็อปเจริญที่ปรารถนาและมุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพชีวิตให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพดวงตาที่ดี มองเห็นชัดเจน”

ด้าน นายอนุกูล ปีดแก้ว อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า “เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้ร่วมมือกับห้างแว่นท็อปเจริญ และภาคีเครือข่ายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “Giving Light มอบแว่นตา มอบแสงสว่างแห่งชีวิต” โดยโครงการฯ จะจัดต่อเนื่องระหว่างเดือนพฤษภาคม – เดือนกรกฎาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ประสบปัญหาด้านสายตาและมีรายได้น้อย ให้ได้รับการตรวจวัดสายตาและมีแว่นสายตาไว้ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันและประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองได้อย่างมีคุณภาพยิ่งขึ้น”

แว่นท็อปเจริญยังมุ่งมั่นเดินหน้าให้ความช่วยเหลือประชาชนที่มีปัญหาด้านสายตาผ่านโครงการเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพดวงตาที่ดี และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคม สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook.com/TopCharoenOpticalOfficial เว็บไซต์ www.topcharoen.co.th และไลน์ @topcharoen