ส.เพื่อนชุมชนสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์

0
1146

เมื่อเร็วๆนี้ นายมนชัย รักสุจริต ผู้จัดการสมาคมเพื่อนชุมชน  ร่วมสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ มอบงบประมาณสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ ประจำปี 2564 ให้แก่ นายแพทย์สุรทิน มาลีหวล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดระยอง เป็นเงิน 1,890,000 บาท ในการจ้างบุคลากรในสังกัด เพื่อส่งเสริมด้านสุขภาพในการยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้านการแพทย์ ณ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดระยอง