สัมมนาออนไลน์เรื่อง “ส้มหยุด แต่เราหยุดขายของไม่ได้!, Logistics Solution สำหรับร้านค้าออนไลน์”

0
2247

CEBIT ASEAN 2020 งานแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลสำหรับธุรกิจ SME จนถึงบริษัทขนาดใหญ่ ครั้งที่ 3 อุ่นเครื่องจัดสัมมนาออนไลน์ กระตุ้นผู้ประกอบการในการกลับมาเริ่มต้นธุรกิจหลังจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่เปลี่ยนแปลงการทำธุรกิจอีคอมเมิร์ซในยุค New Normal การค้าปลีกออนไลน์ทั้งรายย่อยและรายใหญ่มีการแข่งขันที่สูงมากขึ้น การขนส่งโลจิสติกส์เป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญของธุรกิจอีคอมเมิร์ซในยุคปัจจุบันในการสร้างความสำเร็จให้กับธุรกิจพร้อมพลิกเกมส์ธุรกิจให้โตก่อนใคร

จึงขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ภายใต้หัวข้อ “ส้มหยุด แต่เราหยุดขายของไม่ได้!, Logistics Solution สำหรับร้านค้าออนไลน์” โดย คุณรับชัย ชินสุวรรณ, Fulfillment Business Platform Senior Manager, บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จํากัด ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ระหว่างเวลา 15.40-16.10 น. การบรรยายเป็นภาษาไทย ผ่าน zoom application สามารถลงทะเบียนได้ที่
https://zoom.us/webinar/register/3315943529618/WN_JCr1yXaWTFWBeY7mTvG1Ew