สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดประทานผ้าพระกฐินให้ทิพยประกันภัย อัญเชิญไปทอดถวาย ณ วัดป่ารวกใต้ จ.เชียงราย

0
278

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดประทานผ้าพระกฐิน ให้ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำโดย ดร.สมพร สืบถวิลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ทิพยประกันภัย อัญเชิญไปทอดถวายแด่พระสงฆ์ที่จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดป่ารวกใต้ จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา

เพื่อนำเงินที่ได้สมทบทุนบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนสถานและถาวรวัตถุภายในวัดที่ชำรุดทรุดโทรม ซึ่งทางวัดยังขาดปัจจัยเป็นจำนวนมาก โดยมี เจ้าคุณพระไพศาลประชาทร วิ. (พระอาจารย์พบโชค ติสสะวังโส) เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง เมตตามาเป็นประธานสงฆ์ในพิธี พร้อมกันนี้ยังได้รับเกียรติจาก นายสมใจนึก เองตระกูล ประธานกรรมการ รวมถึงคณะกรรมการ ที่ปรึกษาบริษัทฯ ผู้บริหาร พนักงาน เข้าร่วมในพิธีอย่างคับคั่ง

นอกจากนี้ทิพยประกันภัยได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจาก นายวุฒิกร คำมา นายอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย หน่วยงานข้าราชการในจังหวัด อีกทั้งยังมีคณะศรัทธาทั้งในและนอกพื้นที่จำนวนมากมาร่วมในพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมทั้งได้จัดขบวนแห่และจัดการแสดงฟ้อนรำ ซึ่งเป็นศิลปะการแสดงพื้นเมืองของภาคเหนือต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่ เป็นการแสดงออกถึงความปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่ง ถือเป็นการต่อยอดบวรพระพุทธศาสนาและบำรุงศาสนสถานภายในวัด ให้เป็นศูนย์รวมจิตใจและประกอบงานประเพณีของพุทธศาสนิกชนสืบไป