สมาคมเพื่อนชุมชน จัดเต็มติวเข้มเข้ารั้วมหาวิทยาลัยรูปแบบใหม่ รับวิถีนิว นอร์มอล

0
1419

สมาคมเพื่อนชุมชน ชวนน้อง ๆ นักเรียนที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใน จ.ระยอง เข้าร่วมติวเข้มเตรียมพร้อมก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย ในโครงการ “เพื่อนชุมชนติวเตอร์ ปี10” ครั้งแรกในรูปแบบออนไลน์โดยสามารถเลือกติววิชาไหนก่อนก็ได้ กี่รอบก็ได้ ตามวิถีนิว นอร์มอล (New Normal)
นายมนชัย รักสุจริต ผู้จัดการสมาคมเพื่อนชุมชน กล่าวว่า สมาคมเพื่อนชุมชนได้จัด “โครงการเพื่อนชุมชนติวเตอร์ ปี10” เพื่อส่งเสริมความรู้และขยายโอกาสในการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาให้กับเยาวชนใน จ.ระยอง โดยเสริมเทคนิคพร้อมแนะแนวการทำข้อสอบวิชาต่าง ๆซึ่งได้แก่ วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคม คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยาตลอดจนการวิเคราะห์แนวโน้มข้อสอบกลุ่มวิชา GAT / PAT และ O-NET โดยได้เชิญวิทยากรจากสถาบันกวดวิชาชื่อดัง มาถ่ายทอดความรู้ในรูปแบบออนไลน์ ได้แก่ ครูพี่ยู-GAT ครูพี่ฟิวส์-ฟิสิกส์ ครูพี่ตี๋-ภาษาไทย ครูพี่ไผ่-เคมี ครูพี่ติ่ง-วิทยาศาสตร์ ครูพี่เปรม-คณิตศาสตร์ ครูพี่ไกด์-สังคมศึกษา และครูกาแฟ-ชีววิทยา

สำหรับการจัดติวเตอร์ในปีนี้ แตกต่างจากปีที่ผ่าน ๆ มา เนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 จึงได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมติวเตอร์เป็นรูปแบบออนไลน์เป็นครั้งแรก ตามแนวทางนิวนอร์มอล (New Normal) แต่มั่นใจได้ว่ายังให้ความรู้แบบจัดเต็มเช่นเคย โดยมีขั้นตอนการสมัครและเข้าสู่ระบบ CPATUTOR 2020 เพื่อเข้าร่วมติวดังนี้
1 เข้าสู่ระบบ Log in ได้ที่ http://cpatutor2020.com/#/index/home
2 กรอกรหัสประจำตัวนักเรียนหรือรหัสบัตรประชาชน พร้อม PIN code (รหัสเข้าเรียน) ที่ได้รับจากโรงเรียน เพื่อทำการเข้าสู่ระบบ
3 เมื่อเข้าสู่ระบบได้แล้ว น้อง ๆ สามารถเลือกติววิชาไหนก่อนก็ได้ หรือ ติวกี่รอบก็ได้ แต่ต้องติวภายในไม่เกินวันที่ 31 มกราคม 2564
4 ทำแบบประเมินหลังจากติวแต่ละวิชา เพื่อประเมินความพึงพอใจ

“โครงการเพื่อนชุมชนติวเตอร์” เป็นโครงการทบทวนความรู้ให้แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียน 24 แห่งในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาระยอง เขต 18 ได้เตรียมความพร้อมก่อนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป โดยแต่ละปี มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมไม่ต่ำกว่า 2,000 คน และคาดว่าปีนี้จะได้รับความสนใจจากนักเรียนเหมือนกับทุกๆปีที่ผ่านมา นายมนชัย กล่าว

สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจ สามารถสมัครเข้าสู่ระบบได้ที่ http://cpatutor2020.com/#/index/home เปิดรับสมัครและติวออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้ – 31 มกราคม 2564 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมเพื่อนชุมชน โทร 038-685-666 หรือเฟซบุ๊ก : puenchumchon หรือ www.community.or.th