สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ พร้อมร่วมมือ กอช. ส่งเสริมคนไทยมีเงินออมใช้หลังอายุ 60 ปี ผ่านแอป “กอช.” ตรวจสอบสิทธิ์ สมัคร และส่งเงินออม ครบจบในแอปเดียว  

0
1385

  สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ จับมือ กองทุนการออมแห่งชาติ ร่วมส่งเสริมให้คนไทยได้มีเงินออมใช้หลังอายุ 60 ปี พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนคนไทยให้ดีขึ้นผ่านการออมกับ กอช. สมัครสมาชิกและส่งเงินออมสะสมขั้นต่ำ 50 บาท สูงสุด 13,200 บาท/ปี และรับเงินสมทบจากรัฐบาล 100% ไม่เกิน 1,200 บาท/ปี เพียงตรวจสอบสิทธิ์ก่อนการสมัครได้ที่แอปพลิเคชัน (Application) “กอช.” หรือ www.nsf.or.th 

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ในฐานะประธานกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ (The Government Financial Institutions Association : GFA) เปิดเผยว่า GFA พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้คนไทยมีวินัยในการออม เพื่อให้มีเงินออมไว้ใช้หลังอายุ 60 ปี  ได้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ โดยสถาบันการเงินของรัฐที่เป็นสมาชิก GFA จำนวน 4 แห่ง ที่ให้บริการด้านฝากเงิน ประกอบด้วย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ธอท.) จะร่วมเป็นอีกช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการส่งเสริมการออมของ กอช. ให้กับประชาชนได้รับทราบอย่างแพร่หลายมากขึ้น ผ่าน 3 ช่องทางหลักคือ 1.ช่องทางเว็บไซต์ ของแต่ละธนาคาร 2.ช่องทาง Facebook Page ของแต่ละธนาคารที่มีผู้ติดตามรวมกว่า 2 ล้านราย และ 3. ช่องทาง Line Official Account ที่มีผู้ติดตามมากกว่า 20 ล้านราย 

นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เปิดเผยว่า กอช. ร่วมกับ สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ในการร่วมกันประชาสัมพันธ์และสื่อสารข้อมูลของ กอช. เพื่อเพิ่มช่องทางในการสื่อสารข้อมูลให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายลูกค้าธนาคารที่มีสิทธิ์สมัครอายุระหว่าง 15-60 ปี โดยสามารถส่งเงินออมขั้นต่ำ 50 บาท สูงสุด 13,200 บาท/ปี และรับเงินสมทบจากรัฐบาลสูงสุด 100% ไม่เกิน 1,200 บาท/ปี ซึ่งเป็นการส่งเสริมการออมเงิน และสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตหลังอายุ 60 ปี  โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางของสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ โดยผู้ที่สนใจสามารถตรวจสอบสิทธิ์ สมัครและส่งเงินออมสะสมผ่านแอปพลิเคชัน กอช. รวมถึงการคำนวณบำนาญและดูบัญชีเงินออมได้ตลอดเวลา 

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารทั้ง 4 แห่ง หรือแอปพลิชัน “กอช.” โดยผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดได้ผ่าน แอป สโตร์ (App Store) สำหรับผู้ใช้สมาร์ทโฟนระบบไอโอเอส (IOS) และดาวน์โหลดผ่าน เพลย์ สโตร์ (Play Store) สำหรับผู้ใช้สมาร์ทโฟนระบบแอนดรอยด์ (Android) โดยพิมพ์คำค้นหาว่า “กอช.” หรือ สแกนผ่านคิวอาร์โค้ด (QR Code) ได้ที่ช่องทางการสื่อสารต่างๆ ของ กอช. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนเงินออม โทร. 02-049-9000 หรือ www.nsf.or.th หรือ ติดต่อสมัครสมาชิกและบริการอื่นๆ ของ กอช. ได้ที่ว่าการอำเภอ สำนักงานคลังจังหวัด สถาบันการเงินชุมชน หรือธนาคารหน่วยรับสมัครสมาชิก ทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ในวันและเวลาทำการของธนาคาร