สมาคมวารสารศาสตร์ ธรรมศาสตร์ จัดแรลลี่สื่อจิตอาสา “รักษ์เจ้าพระยา พาชมไพร อุทัยฯชัยนาท”

0
1847

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2563 นายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) และในฐานะนายกสมาคมวารสารศาสตร์ ธรรมศาสตร์ เป็นประธานปล่อยขบวนแรลลี่สื่อจิตอาสา “รักษ์เจ้าพระยา พาชมไพร อุทัยฯ -ชัยนาท กิจกรรมจิตอาสาท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ร่วมกับคนสื่อ โดยจุดแรกเป็นกิจกรรมพายเรือเก็บขยะในแม่น้ำเจ้าพระยา เรียนรู้วิถีชีวิตลำน้ำและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ บริเวณหน้าเขื่อนเรียงหิน จ.ชัยนาท จุดที่สอง เป็นกิจกรรมสนุกได้รู้ “ดำนาข้าวในถัง” และอิ่มอร่อยได้สุขภาพกับอาหารธรรมชาติเก็บสดปรุงสด ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ป๋วย อึ้งภากรณ์ จ.ชัยนาท “เมืองหลวงปู่ศุขลือชา นามระบือสวนนก ส้มโอดกขาวแตงกวา” พร้อมกันนี้มุ่งหน้าสู่จังหวัดอุทัยธานี แวะสักการะมหาวิหารแก้ว บูชาพระบรมสารีริกธาตุ และชมปราสาททองคำ ณ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี ช่วงเย็น รับฟังบรรยายสรุป “อุทัยธานี แหล่งท่องเที่ยวเมืองรองที่น่าประทับใจ” โดย ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยว จังหวัดอุทัยธานี ก่อนที่จะไปเที่ยวชมย่านโบราณเมืองเก่า เพลินเดินช้อป ชิม ย่านถนนคนเดิน ณ ตรอกโรงยา สถานที่ที่ต้องห้ามพลาดอีกแห่งของ จ.อุทัยธานี และร่วมทำบุญตักบาตร สัมผัสวิถีชีวิตริมแม่น้ำสะแกกรัง ชมตลาดชุมชนยามเช้า เสน่ห์อุทัยธานี ดังคำขวัญประจำจังหวัดอุทัยธานี ที่ว่า “เมืองพระชนกจักรี ปลาแรดรสดี ประเพณีเทโว ส้มโอบ้านน้ำตก มรดกโลกห้วยขาแข้ง แหล่งต้นน้ำสะแกกรัง ตลาดนัดดังโคกระบือ

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคม 2563 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 50 คน ซึ่งในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทางผู้เข้าร่วมกิจกรรม คำนึงถึงความปลอดภัย โดยสวมหน้ากากอนามัยป้องกัน และใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือเพื่อสุขอนามัยที่ดีในระหว่างกิจกรรม โดยเฉพาะการเข้าไปในที่ชุมชนคนหมู่มาก