สมาคมประกันวินาศภัยไทย เปิดเวทีคนรุ่นใหม่โชว์ไอเดีย คลิปวิดีโอ “ประกันภัย จำเป็นกว่าที่คิด”

0
1461

สมาคมประกันวินาศภัยไทย เชิญชวนคนรุ่นใหม่มาร่วมแสดงพลังความคิดสร้างสรรค์และผลิตผลงานคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์ความรู้ ความเข้าใจและความจำเป็นของการประกันวินาศภัย ในโครงการประกวดคลิปวิดีโอแนวสร้างสรรค์ หัวข้อ “ประกันภัย จำเป็นกว่าที่คิด”ชิงเงินรางวัลมูลค่า 2 แสนบาท และลุ้นสิทธิพิเศษร่วม Exclusive Workshop กับผู้กำกับภาพยนตร์ และครีเอทีฟมือทอง เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง วันที่ 13 สิงหาคมนี้

 

นายพีระพัฒน์ เมฆสิงห์วี ประธานคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย สมาคมประกันวินาศภัยไทย กล่าวถึงการจัดโครงการประกวดคลิปวิดีโอแนวสร้างสรรค์สำหรับคนรุ่นใหม่ ภายใต้หัวข้อ “ประกันภัย จำเป็นกว่าที่คิด” ว่า ปัจจุบันการประกันวินาศภัยมีบทบาทสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตในทุกระดับของสังคมสมาคมฯ ในฐานะองค์กรกลางภาคธุรกิจประกันวินาศภัย ได้มีนโยบายในการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในการนำการประกันวินาศภัยมาเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน และส่งเสริมสนับสนุนให้การประกันวินาศภัยเป็นปัจจัยที่ 5 ในการดำรงชีวิต และเป็นหลักประกันความมั่นคงให้กับประชาชน ดังจะเห็นได้จากการที่สมาคมฯ จัดกิจกรรมในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการประกันวินาศภัยให้กับนักเรียน นักศึกษาและประชาชน เพื่อสร้างการรับรู้และตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการประกันวินาศภัยอาทิโครงการอัจฉริยะเยาวชนประกันภัย โครงการค่ายนักประกันวินาศภัยรุ่นเยาว์หรือ YoungNon-LifeInsurerCamp ประกอบกับปัจจุบันมีการเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติ และการเกิดวินาศภัยต่างๆ มากขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่งผลให้ประชาชนเริ่มมองเห็นและตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการประกันวินาศภัยมากขึ้น แต่จากสัดส่วนเบี้ยประกันภัยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (Premium/GDP: 2017) ไทยนั้นยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำเพียงร้อยละ 1.41

สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย จึงได้จัดโครงการประกวดคลิปวิดีโอแนวสร้างสรรค์ ภายใต้หัวข้อ “ประกันภัย จำเป็นกว่าที่คิด” และเชิญชวนประชาชน คนรุ่นใหม่มาร่วมแสดงความคิดสร้างสรรค์และผลิตผลงานในรูปแบบคลิปวิดีโอเพื่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ในการสร้างความรู้ ความเข้าใจถึงความสำคัญ ประโยชน์ และความจำเป็นของการประกันวินาศภัย ด้วยเทคนิคในการนำเสนอที่น่าสนใจ แปลกใหม่และเข้าใจได้ง่าย ที่สำคัญทำให้ประชาชนมองภาพของการประกันวินาศภัยได้ชัดเจนมากขึ้น

นายพีระพัฒน์กล่าวเพิ่มเติมว่า “เราต้องการสื่อให้ประชาชนได้เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการประกันวินาศภัยเพิ่มมากขึ้นเพราะคนส่วนใหญ่มักมองว่าการประกันวินาศภัยนั้นเป็นเรื่องที่เข้าใจยาก และไม่เห็นถึงความจำเป็น แต่เราหวังว่าการประกวดคลิปวิดีโอในโครงการนี้จะทำให้เราได้ไอเดียและวิธีการนำเสนอเรื่องราวจากผู้เข้าประกวดซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ ซึ่งจะเป็นผลงานที่สามารถสื่อสารให้ประชาชนได้ตระหนักรู้และเข้าใจว่า การประกันวินาศภัยนั้น มีประโยชน์และมีความจำเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันที่เรามีความเสี่ยงในด้านต่างๆ เพิ่มมากขึ้นดังนั้นหากประชาชนมีความเข้าใจเห็นถึงประโยชน์และความจำเป็นของการทำประกันวินาศภัยแล้วก็จะสามารถนำเอาการประกันวินาศภัยเข้ามาใช้การบริหารความเสี่ยงและเลือกทำประกันภัยที่เหมาะสำหรับตนเองและครอบครัวได้”

     

     

ที่สำคัญผู้เข้าประกวดที่ผ่านการคัดเลือกยังมีสิทธิเข้าร่วม ExclusiveWorkshop กับ นายอิทธิศักดิ์ เอื้อสุนทรวัฒนา (นิว) ผู้กำกับภาพยนตร์มิสเตอร์เฮิร์ท มือวางอันดับเจ็บ และ นายนันทวัฒน์ ชัยพรแก้ว (กอล์ฟ)ครีเอทีฟมือทอง เจ้าของรางวัลGold Cannes จาก Lions Cannes และกรรมการตัดสินโฆษณาในเวทีการประกวด London International Awards, Kancil Award Malaysia และAdmanThailand อีกด้วย ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ เว็บไซต์ https://service.tgia.org/vdocontestหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครที่ FacebookFanpage: สมาคมประกันวินาศภัยไทย หรือ www.tgia.org ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 13 สิงหาคม 2561