สมาคมประกันชีวิตไทยร่วมสนับสนุนการจัดงานสัมมนาประจำปี “THAIFA Convention 2020”

0
1333

นางนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ ประธานสภาธุรกิจประกันภัยไทยและอุปนายกฝ่ายการตลาด สมาคมประกันชีวิตไทย เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและสนับสนุนการจัดงานสัมมนาประจำปี “THAIFA Convention 2020” จัดโดยสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน ซึ่งงานสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ตัวแทนประกันชีวิตทั่วประเทศได้พัฒนาความรู้และประสิทธิภาพในการทำงาน รวมทั้งได้รับแรงบันดาลใจและแนวทางในการทำงาน จากวิทยากรชั้นนำทั้งในอุตสาหกรรมและนอกอุตสาหกรรมประกันชีวิต ณ เวสต์เกต ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563