สมาคมประกันชีวิตไทยร่วมประชุม Asia Distribution Conference 2018

0
785

นางนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม Asia Distribution Conference 2018 ซึ่งจัดโดย Limra Loma ในหัวข้อ 2020 vision : The Future of CX ให้กับผู้บริหารในธุรกิจประกันและการเงินที่เกี่ยวข้องกับการจัดการด้านการขาย การตลาด การจัดจำหน่ายช่องทางต่างๆ อาทิ ช่องทางผ่านตัวแทน สถาบันการเงิน เป็นต้น เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับแนวคิดใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์และเคล็ดลับเชิงกลยุทธ์เพื่อนำไปใช้ในการบริหารทีมงานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ณ โรงแรมแชงกรีล่า กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา