สมาคมการขายตรงไทย ใส่ใจผู้บริโภค จับมือ สคบ. ลงนามในบันทึกความร่วมมือด้านการคุ้มครองผู้บริโภคผลักดันให้บริษัทขายตรงมีองค์ความรู้ และปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างถูกต้อง

0
876

 นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ให้เกียรติสมาคมการขายตรงไทยร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือการทำงาน (MOU) ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ณ ห้องประชุม 5 สำนักคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค โดยมีนายกิจธวัช ฤทธีราวี นายกสมาคม ร่วมลงนาม เพื่อเป็นการสนับสนุนความร่วมมือในการดำเนินงาน และผลักดันให้ผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นสมาชิกของสมาคมการขายตรงไทยมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทการประกอบธุรกิจ ตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ตลอดจนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคให้กับสมาชิกอย่างทั่วถึง 

    นอกจากนี้ได้มีการจัดอภิปรายเรื่อง “การบูรณาการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค” และ “เกาะติดสถานการณ์การคุ้มครองผู้บริโภคในยุคสื่อออนไลน์” เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือการคุ้มครองผู้บริโภคของภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคประชาสังคม ผ่านระบบ CISCO WEBEX MEETING และ FACEBOOK LIVE