ศูนย์วิจัยกสิกรไทย แต่งตั้งกรรมการผู้จัดการคนใหม่

0
262

บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด แต่งตั้ง นายบุรินทร์ อดุลวัฒนะ เป็นกรรมการผู้จัดการ และ Chief Economist บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นมา

นายบุรินทร์ อดุลวัฒนะ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโทด้าน Mathematics and Economics จาก University of Cambridge ประเทศอังกฤษ มีประสบการณ์การทำงานภาคการเงินกับ Credit Agricole Hong Kong ธนาคารแห่งประเทศไทย และธนาคารกรุงเทพ เริ่มเข้าทำงานที่ธนาคารกสิกรไทย เมื่อปี พ.ศ.2565 ในตำแหน่ง Managing Director และ Private Banking Business Head ก่อนได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการ และ Chief Economist บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด

KResearch appoints new Managing Director
KASIKORN RESEARCH CENTER COMPANY LIMITED (KResearch) has appointed Mr. Burin Adulwattana as Managing Director and Chief Economist of the company, effective July 1st, 2023.
Mr. Burin Adulwattana holds a bachelor’s and master’s degree in mathematics and economics from the University of Cambridge, United Kingdom. He has prior experiences in the financial sector with Credit Agricole Hong Kong, Bank of Thailand, and Bangkok Bank. He joined KASIKORNBANK in 2022 as Managing Director and Private Banking Business Head before being appointed Managing Director and Chief Economist at KResearch.