ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา ฉลองครบรอบ 5 ปี ส่งมอบโลหิต 1,000,000 ซีซี ช่วยเหลือผู้ป่วยผ่านวิกฤต COVID-19

0
1322

ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา เฉลิมฉลองครบรอบ 5 ปี ส่งมอบโลหิตจำนวน 1,000,000 ซีซี ในกิจกรรม “Blood Donation” ครั้งที่ 19 บริจาคโลหิตผ่านวิกฤต COVID-19 ให้กับศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย โดยมีผู้บริหารศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา นายพงษ์ศักดิ์ นันตวรรณกุล กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย นางสาวอมรพรรณ เมธาทรงสถิตย์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและการขาย และ นายกษิภัท กุลชนะมิตร ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารศูนย์การค้า ร่วมส่งมอบโลหิตให้กับทีมแพทย์และพยาบาล สภากาชาดไทย ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา

ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการช่วยรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการบริจาคโลหิต และร่วมบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่อง ช่วยสำรองโลหิตให้มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการใช้ในการรักษาให้ได้มากที่สุด ภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVD-19 อย่างเคร่งครัด