ศุภาลัย ไม่ทิ้งกัน ร่วมแบ่งปัน ร่วมใจ สู้ภัยโควิด – 19

0
1631

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) โดยฝ่ายขาย และฝ่ายก่อสร้าง โครงการภูมิภาค 1 ได้จัดทำถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 300 ถุง แจกจ่ายให้แก่ ประชาชนชาวพัทยาที่ประสบวิกฤติ โควิด – 19  โดยมีการประสานงานเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองพัทยาให้เข้ามาดูแลอย่างถูกต้อง และมีการจัดระเบียบเข้าแถว โดยยึดหลัก Social distancing พร้อมทั้งตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ตลอดจนจัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ พร้อมขอความร่วมมือให้สวมใส่หน้ากากอนามัย ซึ่งได้รับความร่วมมือ จากทั้งพนักงานฝ่ายขาย และพนักงานฝ่ายก่อสร้าง โครงการภูมิภาค 1 ร่วมเป็นตัวแทนส่งมอบสิ่งดีๆ  ณ โครงการศุภาลัย มาเรย์ พัทยา เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา