ศุภาลัย มอบเครื่องมือทางการแพทย์ ให้ ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลเทพกษัตรี จังหวัดภูเก็ต

0
1411

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) โดย นายสุรศักดิ์ วิบูลย์วิภา ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส สายงานโครงการภูมิภาค 3 มอบเครื่องมือทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วย ให้ ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลเทพกษัตรี จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายเผดิมพงษ์ ประทีป ณ กลาง หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลเทพกษัตรี เป็น ผู้รับมอบ เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับการบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลเทพกษัตรี จังหวัดภูเก็ต เมื่อเร็วๆ นี้