วิริยะประกันภัย สนับสนุนนวัตกรรมสู้ภัยโควิด-19 ศูนย์ “KMITL GO FIGHT COVID-19”

0
1463

ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)  รับมอบเงิน จำนวน 500,000 บาท จากบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี นางสาวกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาดผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ เป็นผู้แทนมอบ เพื่อสนับสนุนนวัตกรรมทางการแพทย์สู้ภัย COVID-19 ศูนย์รวมนวัตกรรม “KMITL GO FIGHT COVID-19” ณ สำนักอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ทั้งนี้ ศูนย์รวมนวัตกรรม KMITL GO FIGHT COVID-19 ภายใต้สำนักงานบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง (KRIS) ถูกจัดตั้งขึ้นเฉพาะกิจ เพื่อสนองมาตรการเชิงรุกของ สจล. ในการเป็นผู้ช่วยเหลือด้านนวัตกรรม รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือโรงพยาบาล และหน่วยงานต่างๆ ท่ามกลางวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด-19 เพื่อแจกจ่ายให้แก่โรงพยาบาล และหน่วยงานที่มีความต้องการ นวัตกรรมที่พร้อมใช้งาน ได้แก่ เครื่องช่วยหายใจ GO Life Ventilator, ระบบควบคุมลิฟท์แบบไม่ต้องสัมผัส, ประตูตรวจจับอุณหภูมิคัดกรองผู้ป่วยโควิด-19, เครื่องผลิตโอโซนสำหรับฆ่าเชื้อเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ เป็นต้น บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญและความจำเป็นเร่งด่วนในการช่วยเหลือผู้ติดเชื้อดังกล่าว โดยหวังเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสังคมก้าวผ่านสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ไปด้วยกัน