วิริยะประกันภัย สนับสนุน กรมราชทัณฑ์ มอบหนังสือสู่ “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” ทั่วประเทศ

0
1497

นายสมรัตน์ เข็มศิริ ผู้อำนวยการกองพัฒนาพฤตินิสัย กรมราชทัณฑ์ รับมอบหนังสือ รวมมูลค่า 294,478 บาท จาก บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี นางสุภัทรา ทองขาว รองกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้แทนมอบ เพื่อบริจาคสำหรับ “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” ในเรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศ จำนวน 31 แห่ง อันจักเป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มพูนทักษะความรู้ สร้างแรงบันดาลใจ รวมถึงนันทนาการแก่ผู้ต้องขัง และเจ้าหน้าที่ ตลอดจนเพื่อเป็นการสนับสนุนภารกิจของกรมราชทัณฑ์ด้านการควบคุมและการแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง โดยพิธีมอบจัดขึ้น ณ กรมราชทัณฑ์ ถนนนนทบุรี 1 ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

สำหรับการบริจาคหนังสือดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “White CSR เติมความรู้…สู่ห้องสมุดทั่วไทย” โดยบริษัทฯ ร่วมกับ บริษัท วิริยะธุรกิจ จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจด้านสิ่งพิมพ์ อาทิ สำนักพิมพ์สารคดี สำนักพิมพ์เมืองโบราณ  ดำเนินโครงการดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจ้าฟ้านักอ่าน แม่พิมพ์แห่งการเรียนรู้ ตลอดจนเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนไทยรักการอ่าน สามารถพัฒนาตนเองและพัฒนาชาติไปสู่ความเจริญต่อไป ทั้งนี้ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการส่งมอบหนังสือกระจายไปยังห้องสมุดต่างๆ ทั่วประเทศ ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” และห้องสมุดภายในโรงเรียนต่างๆ ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯได้บริจาคหนังสือ นิตยสาร และวารสาร รวมแล้วเกือบ 2,000 แห่ง รวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 7,500,000 บาท