วิริยะประกันภัย ร่วม สตช. และภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรม “7 วัน 7 คลิป 7 หมื่น” ลดอุบัติเหตุสงกรานต์

0
415

พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานจราจร (ศจร.ตร.) พร้อมด้วย นายสุวัฒน์ สุขสัมฤทธิ์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร ผู้แทนจากบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) นายแพทย์แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ และภาคีเครือข่าย ทั้ง จส.100 และ สวพ.91 ร่วมรณรงค์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยจัดแคมเปญ “7 วัน 7 คลิป 7 หมื่น” ให้ประชาชนส่งคลิปอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2566 มาร่วมในโครงการ และจะทำการคัดเลือกคลิปสำคัญที่เป็นพยานหลักฐานทางคดี จำนวน 7 คลิป รางวัล คลิปละ 10,000 บาท รวม 70,000 บาท เพื่อเป็นมาตรการส่งเสริมการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ และลดสถิติให้ได้ตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด

นอกจากนี้ ยังได้มอบรางวัลและเกียรติบัตรโครงการอาสาตาจราจร ประจำเดือนมกราคม และกุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 20 รางวัล เงินรางวัลสูงสุดคลิปละ 20,000 บาท รวมเงินรางวัลทั้งสิ้น 100,000 บาท สนับสนุนโดยบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เพื่อมอบให้ประชาชนเจ้าของคลิปกล้องหน้ารถที่บันทึกอุบัติเหตุทางถนน หรือกระทำผิดกฎจราจร โดยคลิปที่ส่งมาร่วมโครงการทุกคลิปจะนำไปเป็นพยานหลักฐานให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดี หรือใช้เป็นพยานหลักฐานในชั้นศาลเพื่อพิจารณาลงโทษผู้กระทำผิดต่อไป

โครงการอาสาตาจราจร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนร่วมเป็นอาสาตาจราจร สร้างจิตสำนึกในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน รวมถึงสร้างความตระหนักและตื่นตัวในการปฏิบัติการกฎจราจร ลดการกระทำผิดกฎหมาย โดยส่งข้อมูลพยาน หลักฐานเมื่อเกิดอุบัติเหตุ หรือการกระทำผิดบนท้องถนนต่างๆ ผ่านทางกล้องหน้ารถ หรือโทรศัพท์มือถือ โดยสามารถส่งผ่านช่องทางมูลนิธิเมาไม่ขับ , ศูนย์โซเชี่ยลมีเดีย ศปก.ตร. , จส.100 และ สวพ.91 โดยในแต่ละเดือนจะพิจารณาคัดเลือกคลิปที่เป็นการกระทำผิดกฎหมายจราจรสำคัญหรือคดีอุบัติเหตุจราจร และคลิปนั้นใช้เป็นหลักฐานดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดได้ตามกฏหมาย เดือนละ 10 รางวัล รางวัลที่ 1 20,000 บาท รางวัลที่ 2 10,000 บาท รางวัลที่ 3 6,000 บาท และรางวัลชมเชย 7 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท รวม 50,000 บาทต่อเดือน ซึ่งวิริยะประกันภัย เป็นผู้สนับสนุนเงินรางวัลดังกล่าว
ทั้งนี้ ผู้สนใจ สามารถร่วมส่งคลิปได้ที่
1. ศูนย์โซเชียลมีเดีย ศปก.ตร. www.facebook.com/socialmediaroyalthaipolice/
2. จส.100 www.facebook.com/js100radio/
3. สวพ.91 www.facebook.com/fm91trafficpro/
4. เพจอาสาตาจรา www.facebook.com/อาสาตาจราจร-100472452158287/