วิริยะประกันภัย ร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2565 

0
1123

    นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธของ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาขน) โดยมี นางสาวภารดา​                เจียกุลธร ผู้จัดการสาขาอุบลราชธานี ให้การต้อนรับในโอกาสที่บริษัทฯ ได้ร่วมสนับสนุนให้บริการน้ำดื่มแก่ผู้เข้าร่วมงานแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2565  “121 ปี ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม งามล้ำเทียนพรรษา” ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนจัดขึ้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ตลอดจนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี อันเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดอุบลราชธานีอีกด้วย โดยกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 11 -17 กรกฎาคม 2565 ณ ที่บริเวณทุ่งศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี