วิริยะประกันภัย มอบอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

0
919

    รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รับมอบอุปกรณ์สำหรับป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid19 มูลค่า 135,000 บาท จากบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมีนางสาวกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาดผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์  เป็นผู้แทนบริษัทฯส่งมอบ ณ ศาลาทินทัต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย