วิริยะประกันภัย  “มอบสินไหมทดแทน” ประกันภัยขนส่งสินค้า

0
517

นายสรายุทธ พุ่มศรี ผู้จัดการฝ่ายประกันภัย Non-Motor ด้านรถยนต์  บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)  มอบสินไหมทดแทน “กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง” มูลค่า 5,865,420.56 บาท แก่ บริษัท เอกวัฒน์ ทรานสปอร์ต จํากัด  โดยมีนางเด่นดวง เสามั่น  กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รับมอบ  ณ อาคารเอกวัฒน์ทรานสปอร์ต  อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ