วิริยะประกันภัยรวมใจปันเส้นผมเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง พร้อมมอบทุน1แสนมูลนิธิจากนางฟ้าฯ

0
1105

 

 ดร.อรณัฎฐ์ นครศรี ประธานกรรมการมูลนิธิจากนางฟ้าถึงคุณวันใหม่ รับมอบเงินสนับสนุนจำนวน 100,000 บาท จากบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี นางสาวกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาดผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ เป็นผู้แทนบริษัทฯมอบ เพื่อสนับสนุนการจัดทอวิกผมของมูลนิธิจากนางฟ้าถึงคุณวันใหม่   มูลนิธิจากนางฟ้าถึงคุณวันใหม่  ถนนสวนผัก ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้บริษัทฯได้จัดโครงการ วิริยะรวมใจกัน ปันเส้นผม เพื่อผู้ป่วยมะเร็ง” ต่อเนื่องเป็นปีที่2 โดยเปิดรับบริจาคเส้นผมของพนักงานและครอบครัว จำนวน100 หัว เพื่อส่งต่อให้กับมูลนิธิจากนางฟ้าถึงคุณวันใหม่นำไปทอเป็นวิกผมให้กับผู้ป่วยมะเร็ง เมื่อวิกผมทอแล้วเสร็จจะส่งมอบให้กับผู้ป่วยมะเร็งที่โรงพยาบาล