วศ.อว. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบแก้ว เทคโนโลยีกระบวนการผลิตแก้ว และการทดสอบผลิตภัณฑ์แก้วตามมาตรฐาน สำหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมแก้วและกระจก

0
422

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดย กองวัสดุวิศวกรรม (วว.) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบแก้ว เทคโนโลยีกระบวนการผลิตแก้ว และการทดสอบผลิตภัณฑ์แก้วตามมาตรฐาน สำหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมแก้วและกระจก เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาลที่ต้องการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SMEs

ซึ่งงานสัมมนานี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ เพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ในอุตสาหกรรมแก้วและกระจก ปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้ แนวทางในการพัฒนาธุรกิจด้วยการวิจัยพัฒนา และเพื่อแสดงศักยภาพงานบริการของกรมวิทยาศาสตร์บริการที่สามารถสนับสนุนผู้ประกอบ SMEs ในอุตสาหกรรมแก้วและกระจกรวมถึงกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้าง

โดยมีวิทยากร ดร.เอกรัฐ มีชูวาศ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ ให้ความรู้เกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นในกระบวนการผลิตแก้ว การทดสอบและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ รวมถึงแนวโน้มอุตสาหกรรมแก้วของประเทศไทย นายกฤษฎา สุทธิพันธ์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ ให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานกระจกแผ่นและกระจกที่ใช้ในงานก่อสร้าง หลังจากนั้นเยี่ยมชมกิจกรรมห้องปฏิบัติการโดยกลุ่มวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ และกลุ่มวัสดุก่อสร้าง ซึ่งมีผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแก้วและกระจก เข้าร่วมสัมมนากว่า 30 คน

#กรมวิทยาศาสตร์บริการ #กระทรวงอว #กองวัสดุวิศวกรรม