ล้อไม้เฟอร์นิเจอร์ ร่วมมือกับสินวัฒนา เปิดระดมทุนในโครงการ “ล้อไม้ สร้างสุข – Happy Wheeler” ผ่านเฟอร์นิเจอร์ไม้และงานแก้ว เพื่อสร้างโอกาสใหม่ทางอาชีพ แก่กลุ่มคนพิการ ให้สามารถค้นพบคุณค่าชีวิตที่ขาดหายไปด้วยทักษะของตนเอง

0
947

ล้อไม้เฟอร์นิเจอร์ ร้านจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้จากฝีมือมนุษย์ล้อ ที่ถูกจัดให้เป็นสินค้าโอท็อป (OTOP) ประจำจังหวัดขอนแก่น ต้องการยกระดับธุรกิจเพื่อให้กลุ่มคนพิการนี้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ได้เปิดระดมทุนในโครงการ “ล้อไม้ สร้างสุข – Happy Wheeler” ผ่านทางสินวัฒนา แพลตฟอร์มระดมทุนออนไลน์ พร้อมจัดจำหน่ายแก้วลายพิเศษ เพื่อแสดงถึงคุณค่าที่เท่าเทียมของทุกคนในสังคม

ขอนแก่น : คุณเกษราภรณ์ หลวงจันทร์ ผู้ก่อตั้งร้าน ล้อไม้เฟอร์นิเจอร์ แหล่งรวมผู้พิการซึ่งขาดโอกาสจากสถานการณ์ที่พลิกผันในชีวิตมาร่วมกันแสดงทักษะที่ตนเองมี ผ่านงานไม้และงานแก้ว กล่าวว่า หลังจากเปิดร้านมา 8 ปี กลายเป็นสินค้าโอท็อปประจำจังหวัด เป็นที่รู้จักและต้องการของตลาด สิ่งที่ทำให้รู้สึกมีความสุขมากที่สุด คือการที่สามารถเปลี่ยนผู้คนที่พบเจอซึ่งพร่ำบอกว่าตนเองด้อยโอกาส จากเหตุการณ์ไม่คาดฝันจากสิ่งที่ตนเองประสบ และจมปลักอยู่ในความด้อยโอกาสนั้น ให้มีทัศนคติใหม่ มีโอกาสทำงานตามความสามารถของตนเอง เห็นคุณค่าของตนเองและมีความกล้ามากยิ่งขึ้น แต่ทางกลุ่มเชื่อว่ายังมีผู้พิการอีกจำนวนมากที่ยังจมปลักและต้องการผู้ที่ไปสนับสนุนและจุดประกายตัวตนอยู่ในสังคมปัจจุบัน ซึ่งการสื่อสารในปัจจุบัน ไม่สามารถกระจายได้อย่างเพียงพอ ประกอบกับการเล็งเห็นถึงกระแสของการสื่อสารออนไลน์ จึงสร้างโครงการ ล้อไม้ สร้างสุข – Happy Wheeler” ผ่านการเปิดระดมทุนออนไลน์ เพื่อเป็นการยกระดับสินค้าจากผู้พิการให้เป็นที่ยอมรับและเห็นศักยภาพจากสังคมมากยิ่งขึ้น ประกอบกับต้องการเป็นต้นแบบให้แก่กลุ่มผู้พิการในสังคม ผ่านความสำเร็จที่เกิดขึ้นด้วยสองมือของกลุ่มคนที่เผชิญสถานการณ์เดียวกัน ในวงกว้างผ่านการสื่อสารทางออนไลน์

ความเมตตาเป็นกับดักสำหรับผู้พิการในปัจจุบัน การซื้อสินค้าหรือบริจาคด้วยความสงสารจะเป็นการส่งผลเสียในระยะยาวให้แก่สังคมผู้พิการเอง เพราะสิ่งที่ผู้พิการต้องการมากที่สุดคือความภูมิใจ ซึ่งล้วนเกิดจากความสำเร็จด้วยน้ำภักน้ำแรงของตนเอง เพราะฉะนั้นสินค้าที่ผลิตออกมาของ ร้านล้อไม้เฟอร์นิเจอร์ จึงยึดคติที่ว่าทักษะของผู้ผลิตแต่ละคนเป็นปัจจัยสำคัญในแต่ละชิ้นงาน จึงทำให้งานทุกชิ้นที่ออกมามีคุณภาพสูงสุดต่อผู้ใช้งาน และสร้างความภาคภูมิใจสูงสุดให้แก่ผู้ผลิตอีกด้วย โดยคุณเกษราภรณ์ ยังกล่าวอีกว่า การทำงานร่วมกับคนกลุ่มนี้ ไม่มีความแตกต่างกับการทำงานปกติ เราต้องให้ความมั่นใจแก่เขาในทุกๆงานที่เขาบอกเราว่าต้องการจะทำ เพราะเมื่อเขาบอกว่าต้องการทำอะไร มันหมายถึงความมีความเชื่อมั่นในตัวเองระดับหนึ่งแล้ว จึงกล้าที่จะพูดออกมา และมันจะเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างความภาคภูมิใจในตนเอง

ทั้งนี้โครงการ ล้อไม้ สร้างสุข – Happy Wheeler” ตั้งเป้าหมายที่จะระดมเงินทุน เป็นจำนวนเงิน 67,200 บาท จากการจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้ ทั้งชั้นวางสิ่งของ กระถางต้นไม้ และขาวางกระถางต้นไม้ รวมถึงงานแก้วที่ผลิตพิเศษที่พ่นลาย Happy Wheeler มาเพื่อโครงการนี้โดยเฉพาะ พร้อมที่วางแก้วไม้ โดยโครงการจะสิ้นสุดลงวันที่ 31 สิงหาคมที่จะถึงนี้

สิ่งที่ทำอยู่นี้ทำให้เราได้ความสุข ได้เห็นคนที่ใคร ๆ บอกว่าด้อยโอกาส มีโอกาสทำงานตามความสามารถ ของตัวเอง เรามีกลุ่มเพื่อน ได้ช่วยคนอื่น ทำให้คนที่เคยรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่า เห็นคุณค่าของตัวเองและมีความกล้าที่จะทำสิ่งใหม่ๆ ด้วยตัวเองคุณเกษราภรณ์ กล่าว

ผู้ที่สนใจสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและสร้างความภาคภูมิใจให้แก่กลุ่มคนที่มีโอกาสไม่เท่ากับคนอื่นเหล่านี้ ได้ทาง

https://social.sinwattana.com/happywheeler