ลูกค้า “ธ.ก.ส. – กรุงไทย” กดตู้ ATM ข้ามธนาคารไม่เสียค่าธรรมเนียม

0
776

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ร่วมกับธนาคารกรุงไทย เปิดบริการ “ATM ข้ามธนาคาร ไม่เสียค่าธรรมเนียม” (White-Label ATM) เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าทั้ง 2 ธนาคาร โดยสามารถทำธุรกรรมถอนเงินและสอบถามยอดเงินคงเหลือ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการทำรายการต่างธนาคาร ผ่านบริการตู้ ATM รวมกันกว่า 12,000 เครื่องทั่วประเทศ และยังลดค่าธรรมเนียมการทำรายการถอนเงินข้ามเขตต่างธนาคารเหลือเพียงรายการละ 15 บาท เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนนี้เป็นต้นไป