ลอรีอัล จัดทุนพิเศษเพื่องานวิจัยโควิด-19 นักวิจัยสตรีไทย โครงการทุนวิจัย ลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์”

0
466

เมื่อเร็วๆ นี้ ลอรีอัล ประเทศไทยนำโดยนางอินเนส คาลไดรา (ที่ 3 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ ร่วมกับคณะกรรมการกิตติมศักดิ์ของโครงการทุนวิจัย ลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” ได้ประกาศรายชื่อนักวิจัยสตรีผู้ได้รับทุนพิเศษ เพื่องานวิจัยโควิด-19 จากโครงการฯ โดยคณะกรรมการกิตติมศักดิ์ของโครงการฯ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิแถวหน้าในวงการวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย ได้พิจารณามอบทุนให้แก่ 3 ผลงานที่สร้างประโยชน์อย่างโดดเด่นในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในหลากหลายด้าน และร่วมประกาศรายชื่อนักวิจัยสตรีผู้ได้รางวัลทุนพิเศษ ณ ห้องไลรา บางกอกคลับ อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ โดยทุนพิเศษนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ L’Oréal Thailand COVID-19 Solidarity ในการสนับสนุนภาคส่วนต่างๆ เพื่อร่วมช่วยเหลือในช่วงวิกฤติโควิด-19บุคคลในภาพ (จากซ้ายไปขวา)

1. ศ. ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ์ คณะกรรมการกิตติมศักดิ์ และอดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น พ.ศ. 2527 สาขาชีวเคมี

2. ศ. เกียรติคุณ ดร. นทีทิพย์ กฤษณามระ คณะกรรมการกิตติมศักดิ์ และผู้ทรงคุณวุฒิคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
3. ศ. เกียรติคุณ ดร. มรว. ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์ คณะกรรมการกิตติมศักดิ์ และหัวหน้าห้องปฏิบัติการชีววิทยา สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และนายกสมาคมโปรตีนแห่งประเทศไทย
4. นางอินเนส คาลไดรา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด
5. ดร.กอปร กฤตยากีรณ ประธานคณะกรรมการกิตติมศักดิ์ และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
6. ศ. ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ รองประธานคณะกรรมการกิตติมศักดิ์ และเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น พ.ศ. 2534 สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์